|
Κουκούμιαλος Στέλιος (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Τηλ.: 2410 – 684338

E-Mail: skoukoum@teilar.gr

Ο Στυλιανός Κουκούμιαλος από τον Ιούνιο του 2015 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο Επιχειρησιακή Έρευνα και Διοίκηση Λειτουργιών. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Επιχείρησιακή Έρευνα και Στατιστική, ενώ κατά το παρελθόν έχει διδάξει εκτός των άλλων και τα προπτυχιακά μαθήματα Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας στην Παραγωγή, Συστήματα Υποστήριξης αποφάσεων, Εφοδιαστική (Logistics) και Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής. Επίσης, στο παρελθόν έχει διδάξει στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως Διδάσκων ΠΔ 407/80, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στις περιοχές της Επιχειρησιακής Έρευνας, της Διοίκησης Παραγωγής και της Εφαρμοσμένης Πιθανοθεωρίας. 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε μεθόδους επιχειρησιακής έρευνας και Διοίκησης, στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και στην ανάλυση και εκτίμηση απόδοσης συστημάτων παραγωγής/αποθεμάτων.

Σύντομο CV:

Ο Στυλιανός Κουκούμιαλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973 και μεγάλωσε στη Χίο. Είναι Διπλωματούχος (1997) και Διδάκτορας (2003) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας (νυν Μηχανολόγων Μηχανικών) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Την περίοδο 2004-2009 ήταν Διδάσκων Π.Δ. 407/80 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπου δίδαξε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Από το 2009 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας και Διδάσκων Π.Δ. 407/80 και Επιστημονικός Συνεργάτης του Εργαστηρίου Οργάνωσης Παραγωγής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Έχει δημοσιεύσει 12 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά και τόμους βιβλίων και έχει συμμετάσχει σε 13 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα. Είναι μέλος του ΤΕΕ.

Έχει επιβλέψει αρκετές διπλωματικές εργασίες στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και πλήθος πτυχιακών εργασιών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας.

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr