|
Καπράλου Βασιλική (Καθηγήτρια Εφαρμογών)

Ημέρες και ώρες Επικοινωνίας
Τετάρτη
  12:00 - 14:00 & 16:00 -18:00
  Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
http://www.teilar.gr/person.php?pid=588
Τηλέφωνο 2410- 684583, 728
E-mail v.kapralou@teilar.gr  
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr