|
Ανθόπουλος Λεωνίδας (Καθηγητής)

Τηλέφωνο:  2410-684570 
E-mail : lanthopo at teilar.gr

Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 12:00 - 13:00, Παρασκευή: 14:00-15:00


URL: https://www.researchgate.net/profile/Leonidas_Anthopoulos

Social Media: FacebookTwitterLinkedIn   

Η Google Scholar και η Scopus ιστοσελίδα μου με δημοσιεύσεις και ετεροαναφορές.  

Ειδικός σε Έξυπνες Πόλεις (Smart City Expertise) (ενδεικτικά παραδείγματα): 

1. Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική για Έξυπνες Πόλεις (http://eadic.teithessaly.gr/)

2. ITU Smart City Focus Group - συντάκτης του κειμένου τεχνικών προδιαγραφών "Setting the framework for an ICT architecture of a smart sustainable city" (http://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx)

3. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΣΥΠ ΕΛΟΤ) - επικεφαλής της ομάδας εργασίας για τη διαμόρφωση του Ελληνικού εθνικού προτύπου έξυπνης πόλης (http://www.elot.gr/1397_ELL_HTML.aspx

4. Διοργανωτής των διεθνών επιστημονικών Workshops AW4city στο πλαίσιο των διεθνών συνεδρίων ACM The Web Conference Series (WWW) (AW4City 2019 in San Francisco, AW4City 2018 in Lyon, AW4City 2017 in Perth, AW4City2016 in Montreal, AW4City2015 in Florence)

5. Εμπνευστής και αρχιτέκτων της Smart City of Trikala (http://www.e-trikala.gr)


Ο Λεωνίδας Ανθόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και Διευθυντής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτωνενώ διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (ΔΧΤ) του Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

Διετέλεσε Εμπειρογνώμων του Υπουργείου Εξωτερικών σε θέματα Ψηφιακής Διπλωματίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στέλεχος της Α.Ε. «Η Κοινωνία της Πληροφορίας», Επιστημονικός Υπεύθυνος σε πλήθος μεγάλων έργων πληροφορικής (π.χ. Smart City of Trikala κ.α.), καθηγητής πληροφορικής στη Β/θμια Εκπαίδευση Τρικάλων, ενώ απασχολήθηκε σε σειρά εταιρειών και οργανισμών (Επιτροπή Ερευνών Α.Π.Θ., FORTHnet κλπ.) και σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. 

Είναι μέλος διάφορων επιστημονικών επιτροπών, μεταξύ των οποίων η ITU Smart City Focus Group, βοηθός εκδότης του επιστημονικού περιοδικού International Journal of Public Administration of the Digital Age (IJPADA) της IGI-Global και εκδότης συλλογικών τόμων. 

Έχει δημοσιεύσει πλήθος εργασιών σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (όπως τα Government Information Quarterly (ElSevier), Information Polity (IOS Press), International Journal of Electronic Government Research (IJEGR), Transforming Government (Taylor and Francis), Journal of Knowledge Economy (Springer) κ.α.), συλλογικούς τόμους, καθώς και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.


Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην Έξυπνη Πόλη, στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, στην Επιχειρησιακή Αρχιτεκτονική, στη Διαχείριση Έργων, στη Στρατηγική Διοίκηση κλπ.


Ενδεικτικές πρόσφατες δημοσιεύσεις

A) Journal Articles

 1. Moustaka, V., Vakali, A. and Anthopoulos, L. (2018). A Systematic Review for Smart City Data Analytics. ACM Computing Surveys, Volume 51 Issue 5, December 2018, DOI: 10.1145/3239566
 2. Anthopoulos, L. (2017). Smart Utopia VS Smart Reality: Learning by Experience from 10 Smart City Cases. Cities, 63, pp. 128-148, DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2016.10.005 
 3. Anthopoulos, L. and Giannakidis, G. (2017). Policy Making in Smart Cities: Standardizing City’s Energy Efficiency with Task-Based Modelling. Journal of ICT Standardization, 4(2), pp. 111-146, doi: 10.13052/jicts2245-800X.422.
 4. Anthopoulos, L., Janssen, M. and Weerakkody, V. (2016) A Unified Smart City Model (USCM) for smart city Conceptualization and Benchmarking. International Journal of e-Government Research (IJEGR), 12(2), pp. 76-92.
 5. Anthopoulos, L., Fitsilis, P. and Ziozias, C. (2016). What is the Source of Smart City Value?  A Business Model Analysis. International Journal of e-Government Research (IJEGR), 12(2), pp. 55-75. 
 6. Anthopoulos, L. (2016).  A Flood Wave Disaster Recovery Model for Under Construction Dam Projects: Findings from Greece. International Journal of Risk Assessment and Management (IJRAM), 19(3), pp. 240-255. 
 7. Anthopoulos, L., Reddick, Ch., Mavridis, N. and Giannakidou, I (2016). Why E-Government Projects Fail? An Analysis of the Healthcare.gov Website. Government Information Quarterly, 33, pp. 161-173, doi:10.1016/j.giq.2015.07.003. 
 8. Giatsoglou, M., Chatzakou, D., Gkatziaki, V., Vakali, A. and Anthopoulos, L. (2016). CityPulse: A Platform Prototype for Smart City Social Data Mining. Journal of the Knowledge Economy (JKEC), 7(2), pp. 344-372 DOI: 10.1007/s13132-016-0370-z
 9. Anthopoulos, L. and Reddick, Ch. (2015). Understanding electronic government research and smart city. Information Polity, vol. 21, no. 1, pp. 99-117. DOI: 10.3233/IP-150371
 10. Tsolakis N., and Anthopoulos, L. (2015). Ecocities: An Integrated System Dynamics Framework and a Concise Research Taxonomy. Sustainable Cities and Society, 17, pp. 1-14.

B) Books
 1. Anthopoulos, L. (2017). Understanding Smart Cities - A tool for Smart Government or an Industrial Trick? Public Administration and Information Technology, Vol. 22, Springer Science+Business Media New York, ISBN: 978-3-319-57014-3 (Print) 978-3-319-57015-0 (Online) (https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-57015-0)
 2. Beyond Bureaucracy: Towards Sustainable Governance Informatisation. Under development to be delivered by late 2016, Public Administration and Information Technology Series, Springer Science+Business Media New York.
 3. Government e-Strategic Planning and Management: Practices, patterns and roadmaps. Anthopoulos L. and Ch. Reddick (Eds) Public Administration and Information Technology Series, Vol. 3, Springer Science+Business Media New York, DOI: 10.1007/978-1-4614-8462-2_12.
 4. Information and Communication Technologies in Public Administration: Innovations from Developed Countries.  Anthopoulos L. and Ch. Reddick (Eds).  CRC Press, Taylor & Francis Group, ISBN: 9781482239294.
C) Conference Proceedings
 1. Anthopoulos, L. and Giannakidis, G. (2016). Task-Based Process Modeling For Policy Making in Smart Cities. In the Proceedings of the 8th ITU Kaleidoscope Academic Conference, Bangkok, Thailand, Nov. 14-16, 2016. 
 2. Anthopoulos, L., Giannakidis, G. and Sakkas, S. (2016). Realizing, Modeling and Evaluating City’s Energy Efficiency: the case of InSmart in the city of Trikala, Greece. In the Proceedings of the 3rd International Conference for E-Democacy and Open Government, Asia 2016 (CEDEM ASIA 2016), Daegu, S. Korea, Dec. 7-9, 2016. 
 3. Paulin, A., Anthopoulos, L. and Adewale, A. (2016). Beyond Bureaucracy VS Smart Government (BBSG 2016): Towards the Ecosystem. In the Proceedings of the 17th International Digital Government Research Conference on Digital Government Research (dg.o’16), Shanghai, China. 
 4. Anthopoulos, L., Janssen, M. and Weerakkody, V. (2016). Smart Service Portfolios: do the Cities Follow Standards? In the Proceedings of the WWW2016 ACM 25th World Wide Web International Conference. April 11, 2016, Montreal, Canada (DOI: 10.1145/2872518.2888618).
 5. Anthopoulos, L. and Reddick, Ch. (2016). Smart City and Smart Government: Synonymous or Complementary? In the Proceedings of the WWW2016 ACM 25th World Wide Web International Conference. April 11, 2016, Montreal, Canada (DOI: 10.1145/2872518.2888615).
 6. Anthopoulos, L. and Fitsilis, P. (2015). “Social Networks in Smart Cities: Comparing evaluation models”. In the Proceedings of the First IEEE International Smart Cities Conference (ISC2-2015) in Guadalajara, Mexico, October 25-28, 2015.

Track and Workshop chair, Invited Expert

 1. Smart Cities and Emerging Topics track, CeDEM Asia 2016, Daegu, South Korea, December 7-12, 2016. 
 2. Beyond Bureaucracy VS Smart Government (BBSG 2016): Towards the Ecosystem workshop, in conjunction 17th International Digital Government Research Conference on Digital Government Research (dg.o ’16), Shanghai, China.
 3. AW4city 2016 ACM Workshop - Web Applications and Smart Cities: enhancing urban sustainability with web applications. In conjunction with WWW’16: 25th World Wide Web International Conference, Montreal, Canada, April 11th 2016 (with Janssen, M. (TU Delft) and Weerakkody, V. (Brunel Business School))
 4. Invited Expert at the workshop on setting up a “monitoring methodology for digital entrepreneurship and a digital entrepreneurship scoreboard” at the premises of the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), organised by PwC, CARSA, ESN and IDATE on behalf of the European Commission. Brussels, Sept. 8, 2015 and Oct. 27, 2016. 
 5. Invited Associated Editor of the track “Digital Government and the Innovation in the Public Sector” 25TH EUROPEAN CONFERENCE ON INFORMATION SYSTEMS, which will take place in Guimarães, Portugal, 5-10 June, 2017.
 6. AW4city 2015 ACM Workshop - Web Applications and Smart Cities: bringing together government, businesses and citizens, In conjunction with WWW’15: 24th World Wide Web International Conference, Florence, Italy, May 18th 2015 (with Janssen, M. (TU Delft) and Weerakkody, V. (Brunel Business School))

 

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr