|
Γερογιάννης Βασίλης (Καθηγητής)

Ο Δρ. Βασίλης Γερογιάννης είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων με έμφαση στην Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων». Είναι διπλωματούχος (1992) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2001) στην Πληροφορική (Τεχνολογία Λογισμικού) από τον Τομέα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από το 2015 διατελεί Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ο Δρ. Γερογιάννης παρουσιάζει πληθώρα δημοσιεύσεων σε  επιστημονικά περιοδικά/διεθνή συνέδρια. Συμμετείχε ως project manager σε σειρά έργων ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού, ανάμεσα στα οποία 5 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά έργα (ως Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρεία Advanced Informatics από το 1993 έως το 2000) που εστίασαν στην ανάπτυξη σειράς εργαλείων CASE για embedded, real-time, safety critical software. Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό έργο MISSION SPM (Model-based Integrated Environment to Support Simulation in Software Project Management) που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ του Υπουργείου Παιδείας με πεδίο έρευνας τη διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικούΣτο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ πρόσφατα διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό έργο SPRINT SMEs (Research in Software Process Improvement Methodologies for Greek Small & Medium sized Software Development Enterprises) με στόχο την πρόταση και την εφαρμογή τεχνικών για τη βελτίωση των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού. Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου "Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML" (Εκδόσεις Κλειδάριθμος). Έχει λάβει το βραβείο της "καλύτερης επιστημονικής δημοσίευσης" (best paper award) σε δύο επιστημονικά συνέδρια (15th Panhellenic Conference on Informatics - PCI 2011, 5th International Conference on Industrial Engineering & Operations Management - IEOM 2015).   

Διδάσκει (από το 2004) στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του  Τμήματος Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας και συνεργάζεται (από το 2004) με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής στο μάθημα "Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού". Στο παρελθόν συνεργάστηκε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως διδάσκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως διδάσκων ΠΔ 407/80.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Τεχνολογία Λογισμικού και στη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της Ενωσης Πληροφορικών Ελλάδας (ΕΠΕ), Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης της Νομαρχίας Λάρισας, Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) του ΤΕΙ Λάρισας, Γενικός Γραμματέας του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (e-TEE), Είναι Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας καθώς και Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Νέων Τεχνολογίων του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας. 


Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα 

Ιστοσελίδα του έργου SPRINT SMEs

Μαθήματα που διδάσκει στο Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων:

Προπτυχιακά Μαθήματα:

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (4ο εξάμηνο)

Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρηματικών Συστημάτων και Διαδικασιών (7ο Εξάμηνο)

Στο παρελθόν έχει διδάξει τα προπτυχιακά μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων , Προγραμματισμός Η/Υ, Αξιοπιστία και Συντήρηση Συστημάτων, Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Έργων (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) 

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) 

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Έργων (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) 

Operations Management (MSc in Management Science & MBA) 
Business Research Methods (MSc in Management Science & MBA) 

Μεθοδολογίες και Τεχνικές Έρευνας (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) 


Δημοσιεύσεις (με χρονική σειρά):

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1.      V. A. Maftei, V. C. Gerogiannis & E. I. Papageorgiou, “Success factors for online music streaming - a case study using the Fuzzy Cognitive Maps method”. International Journal of Technology Marketing, Special Issue on: “Challenges and Opportunities in Marketing in the Contemporary Technological Environment”, Inderscience Publishers, 2016 (in press).

2.      V. C. Gerogiannis, E. Rapti, A. Karageorgos & P. Fitsilis, “On using fuzzy linguistic 2-tuples for the evaluation of human resource suitability in software development tasks”. Advances in Software Engineering, Vol. 2015, Article ID 695873, 15 pages, 2015.

3.      Α. Karageorgos, E. Rapti & V. C. Gerogiannis, “Resource allocation in software projects using a bio-inspired model”. Journal of Software (JSW), Vol. 10, No. 12, December 2015, pp. 1351-1358.

4.      V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, A. D. Kameas, “Evaluation of project and portfolio Management Information Systems with the use of a hybrid IFS-TOPSIS method”. Journal of Intelligent Decision TechnologiesVolume 7, Number 1, 2013, pp. 91-105.

5.      P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis & L. Anthopoulos, “Role of Unified Modelling Language in Software Development in Greece – Results from an Exploratory Study”, IET Software, Journal of the Institute of Engineering and Technology, December 2013,  pp. 143 – 153  (DOI:  10.1049/iet-sen.2013.0031).

6.      V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, D. Voulgaridou, K.A. Kirytopoulos & E. Sachini, “A Case Study for Project and Portfolio Management Information System Selection: a Group AHP-Scoring Model Approach”, International Journal of Project Organisation and Management, Vol. 2, No. 4, pp. 361-381, 2010.

7.      M. Tsinidou, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Evaluation of the Factors that Determine Quality in Higher Education. An Empirical Study”, Quality Assurance in Education, Emerald Group Publishing Limited, Volume 18, Issue 3, pp. 227 - 244, 2010.

8.      V. Gerogiannis & P. Fitsilis, “A Project - Based Learning Approach for Teaching ERP Concepts”, International Journal of Learning, Common Ground Publishers, Volume 12Issue 8, 2006, pp.261-268.

9.      V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “Classification and Comparative Study of High-Level Petri Nets”, Journal of Systems and Software, Elsevier, Vol. 43, November 1998, pp. 133-160.

10.  M. Tsoukarellas, V. C. Gerogiannis & K.Economides, “Systematically Testing a Real-Time Operating System”, IEEE Micro Journal, Special Issue on Embedded Control Systems, October 1995, pp. 50-60.

11.  L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Enterprise Architecture for e-Strategy Standardization and Management: Lessons Learnt from Greece”. International Journal for Digital Society (IJDS), Volume 1, Issue 4, December 2010, pp. 289-297.

12.  V. Kazantzi, N. Kazantzis & V.C. Gerogiannis, “Simulating the Effects of Risk Occurrences on a Hazardous Material Transportation Model”, Operations and Supply Chain Management: an International Journal (OSCM), Volume 4, Issue 2/3, pp. 135 - 144, May/September 2011.

13.  V. Kazantzi, N. Kazantzis & V.C. Gerogiannis, “Risk Informed Optimization of a Hazardous Material Multi - Periodic Transportation Model”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier, Vol. 24, No. 6, 2011, pp. 767-773.

14.  P. Trivellas, V. C. Gerogiannis, S. Svarna, “Exploring Workplace Implications of Emotional Intelligence (WLEIS) in Hospitals: Job Satisfaction and Turnover Intentions”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Vol. 73, 2013, pp. 701 – 709.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ

15.  P. Fitsilis, V.C. Gerogiannis, & L. Anthopoulos, “Software project team selection based on enterprise social tetworks”. In Industrial Engineering, Management Science and Applications, Vol. 349, Series of Lecture Notes in Electrical Engineering, pp 375-384, Springer, 2015.

16.  V. Kazantzi, V. C. Gerogiannis & L. Anthopoulos, “Multi-Criteria Decision Making for Supplier Selection in Biomass Supply Networks for Bioenergy Production”. Chapter 18 in Handbook of “Outsourcing of Supply Chain Operations and Logistics Services”P. Folinas (Ed.), IGI Global Publishers, Hershey, PA: Information Science Reference, pp. 313-343.

17.  V.C. Gerogiannis, P. Fitsilis & A.D. Kameas, “Using a Combined Intuitionistic Fuzzy Set-TOPSIS Method for Evaluating Project and Portfolio Management Information Systems”. In “Artificial Intelligence Applications and Innovations”, SPRINGER, 7th IFIP WG 12.5 International Conference, Part II. IFIP Publications 364 Springer 2011, pp. 67-81.

18.  P. Fitsilis, L. Anthopoulos & V. C. Gerogiannis, “An Evaluation Framework for E-Government Projects”. In “Citizens and E-Government: Evaluating Policy and Management”, C. Reddick (Ed.), IGI Global Publishers, Hershey, PA: Information Science Reference, 2010, pp. 69-90.

19.  L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Measuring E-Government Adoption by Governments: the Greek Case”. In “Comparative E-government: An Examination of E-Government Across Countries”, C. Reddick (Ed.), Springer Integrated Series in Information Systems (http://www.springer.com/series/6157), Volume 25, Part 2, pp. 353-370, 2010.

20.  M. Tsoukarellas, V. C. Gerogiannis & K.Economides, “Systematically Testing a Real-Time Operating System”. In “A Practical Approach to Real-Time Systems: Selected Readings”, P.A. Laplante (Ed.), IEEE Press, 2000, pp. 279-289.

21.  Δ. Σέττας, Ι. Σταμέλος & Β. Γερογιάννης, “Αντιπρότυπα, Δίκτυα Bayes και Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού". Συλλογικός Τόμος Άρθρων με τίτλο “Συστήματα Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια”. Επιμέλεια: Καθ. Ν. Ματσατσίνης & Κ. Ζοπουνίδης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2007, σελ. 67-76.

22.  V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “Real-MFG: A High-Level Timed Petri Net Model Focusing on the Integration of Schedulability and Fault-Tolerance”. In “Reliability, Quality & Safety of Software-Intensive Systems”, 1997, IFIP, Chapman & Hall, pp. 263-268.

23.  V. C. Gerogiannis & M.Tsoukarellas, “SAFELAND: a Fault-Tree based Environment to Software Safety Analysis”. In “Technologies for the Information Society, Development and Opportunities”, Amsterdam, Netherlands, 1998, J. Y. Roger et al. (Eds.), IOS Press, pp. 779-786.

24.  V. C. Gerogiannis & M.Tsoukarellas, “Using SCAN to Analyze the Schedulability of a Real-Time Application”. In “Embedded Microprocessor Systems”, Amsterdam, Netherlands, 1996, C. Muller-Schloer et al. (Eds.), IOS Press, pp. 344-353.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ

25.   Α. Καραγεώργος, ΓΝταλός, Ι. Παπαδόπουλος, Β. Χ. Γερογιάννης, Ε. Ράπτη, Μ. Τρίγκας, Μάριος, Α. Βαλαή, Α. Σιδεράς & Κ. Βασιλοπούλου, e-Furniture: ‘Έξυπνη’ Δικτύωση Επιχειρήσεων Κατασκευής και Εμπορίας Επίπλων και Ξυλοκατασκευών. Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Κεφαλονιά, Οκτώβριος 2015.

26.  E. Kouzari, V. C. Gerogiannis, I. StamelosG. Kakarontzas, “Critical Success Factors and Barriers for Lightweight Software Process Improvement in Agile Development - A Literature Review”. Proceedings of the ICSOFT 2015, 10th International Joint conference on Software Technologies, Colmar, France, 20-22/7/2015, pp. 151-159.

27.  D. Tselios, P. Ipsilandis & V. C. Gerogiannis, “A Dynamic Programming approach for solving the IFM based project scheduling problem”. Proceedings of the 2015 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (EUROMICRO / SEAA 2015), IEEE Computer Society Press, Madeira, Portugal, August 26-28, 2015, pp. 127 -134.

28.  A. Karageorgos, E. Rapti, V. C. Gerogiannis. “Socially-related Human Resource Allocation in Software Projects”. Proceedings of the Work in Progress Session of the 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (EUROMICRO / SEAA 2015), Madeira, Portugal, August 26-28, 2015.

29.  D. Tselios & P. Ipsilandis, “Multi-Objective Scheduling of Software Project Portfolio Using Intelligent-Based Algorithms”. Proceedings of the Work in Progress Session of the 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (EUROMICRO / SEAA 2015), Madeira, Portugal, August 26-28, 2015.

30.  A. Karageorgos, E. Rapti & V. C. Gerogiannis, “Resource Allocation in Software Projects Using a Bio-inspired Model”. Proceedings of the 2015 7th International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2015), September 19-20, 2015, Hong Kong, American Society for Research (ASR).

31.  E. RaptiA. Karageorgos, V. C. Gerogiannis, “Decentralised Service Composition using Potential Fields in Internet of Things Applications“. Procedia Computer Science, Elsevier, Vol. 52, 2015, Proceedings of the 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT-2015), the 5th International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2015), pp. 700-706.

32.  D. Tselios, P. Ipsilandis & V. C. Gerogiannis, “Α Dynamic Programming algorithm for optimizing the financial return of software projects”. Proceedings of the 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2016), IEEE Computer Society, Corfu, Greece, 6-8/7/2015.

33.  G. Kakarontzas & V. C. Gerogiannis, “An Intuitionistic Fuzzy Approach for Ranking Web Services under Evaluation Uncertainty“. Proceedings of the SCC 2015 IEEE Conference on Services Computing, New York, IEEE Computer Society, USA, 27/6-3/7/2015, pp. 742-745.

34.  V. C. Gerogiannis, E. Rapti, A. Karageorgos & P. Fitsilis, “A Fuzzy Linguistic Approach for Human Resource Evaluation and Selection in Software Projects”. Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering & Operations Management (IEOM 2015), IEEE Computer Society, Dubai, UAE, 3-5/3/2015, pp. 1-9. (BEST PAPER AWARD IN THE PROJECT MANAGEMENT TRACK OF THE CONFERENCE).

35.  V. C. Gerogiannis, E. Rapti, A. Karageorgos & P. Fitsilis, “Human Resource Assessment in Software Development Projects Using Fuzzy Linguistic 2-Tuples”. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS 2014), IEEE Computer Society, Madrid, Spain, 18-20/11/2014, pp.217-222.

36.  P. Ipsilandis, D. Tselios & V. C. Gerogiannis, “Consolidation of the IFM with the JSSP through Neural Networks as Model for Software Projects”. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS 2014), IEEE Computer Society, Madrid, Spain,  18-20/11/2014, pp.33-38.

37.  V. C. Gerogiannis, G. Kakarontzas, S. Bibi & I. Stamelos, “Estrangement between Classes: Test Coverage-based Assessment of Coupling Strength between Pairs of Classes”. Proceedings of the 9th IEEE International Conference of the QUATIC 2014, Quality of Information and Communications Technology, IEEE Computer Society, Guimaraes, Portugal, 23-26/9/14, pp. 48-57.

38.  S. Bibi, V. C. Gerogiannis, G. Kakarontzas & I. Stamelos, “Ontology based Bayesian Software Process Improvement”. Proceedings of the ICSOFT 2014, 9th International Joint conference on Software Technologies, Vienna, Austria, 29-31/8/2014, pp. 568-575.

39.  V. C. Gerogiannis, V. A. Maftei & E. I. Papageorgiou, “Critical Success Factors of Online Music Streaming Services-A Case Study of Applying the Fuzzy Cognitive Maps Method”. Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI 2014, 18-20 June 2014, Athens, Greece, pp. 1077-1084.

40.  V. C. Gerogiannis, A. Karageorgos, L. Liu & C. Tjortjis, “Personalised Fuzzy Recommendation for High Involvement Products”. Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2013, IEEE Computer Society Press, Manchester, UK, 2013, pp. 4885-4890.

41.  K. D. Tsilika & V. C. Gerogiannis, “A Simulation Approach to Evaluate the Quality and the Performance of a Software Requirements Engineering Process”. Proceedings of the 5th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization, 5th IC-EpsMsO, Athens, Greece, 3-6 July, 2013.

42.  V.C. Gerogiannis, V. Kazantzi & L. Anthopoulos, “A Hybrid Method for Evaluating Biomass Suppliers – Use of Intuitionistic Fuzzy Sets and Multi-Periodic Optimization”. Proceedings of the “Artificial Intelligence Applications and Innovations”, SPRINGER, 7th IFIP WG 12.5 International Conference, AIAI 2012, Chalkidiki, Greece, pp. 217-223.

43.  V. C. Gerogiannis & V. Kazantzi, “Selecting Suppliers for Biomass Supply Networks with an IFS - Multi Periodic Optimization Method”. Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, IEOM 2012, Istanbul, Turkey, 2012, pp. 1381-1390.

44.  V. C. Gerogiannis, S. Papadopoulou & E. Papageorgiou, “A Fuzzy Cognitive Map for Identifying User Satisfaction from Smartphones”. Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), University of Piraeus, Greece, IEEE Computer Society, 2012, pp. 156-161.

45.  Χ. Καυχίτσας, Β. Χ. Γερογιάννης & Β. Καζαντζή, "Εφαρμογή του Μοντέλου των Ασαφών Γνωσιολογικών Χαρτών (Fuzzy Cognitive Maps) για την Ανάλυση Κινδύνων σε Έργα Τεχνικής Υποστήριξης μιας Μοίρας Πολεμικών Αεροσκαφών". Πρακτικά 23ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2012, σελ. 101-106.

46.  M. Mandila & V. C. Gerogiannis, “The Effects of Music on Customer Behaviour and Satisfaction in the Region of Larissa-The Cases of Two Coffee Bars”. Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI 2012, Thessaloniki, Greece, pp. 290-294.

47.  V. C. Gerogiannis, S. Papadopoulou & E. I. Papageorgiou, “Factors of Customer Satisfaction from Smartphones: A Fuzzy Cognitive Map Approach”. Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI 2012, Thessaloniki, Greece, pp. 270-276.

48.  P. Trivellas, V. C. Gerogiannis & S. Svarna, “Εxploring Workplace Implications of Emotional Intelligence (WLEIS) in Hospitals: Job Satisfaction and Turnover Intentions”. Accepted for publication in the Proceedings of the International Conference on Integrated Information, IC-ININFO 2012, Budapest, Hungary.

49.  G. Kakarontzas, V. C. Gerogiannis, I. Stamelos, & P. Katsaros, “Elastic Component Characterization with respect to Quality Properties: An intuitionistic fuzzy-based approach”. In Proceedings of the 15th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2011), Kastoria, Greece, IEEE Computer Society, 2011, pp. 270-274 (BEST PAPER AWARD OF THE CONFERENCE).

50.  L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Supporting the Solution Selection for a Digital City with a Fuzzy-based Approach”. In Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS 2011), Paris, France, 26-29 October 2011.

51.  Β. Χ. Γερογιάννης  & Δ. Λιόβας,  “Αξιολόγηση και Επιλογή Εκπαιδευτικών Μεθόδων με Τεχνικές της Ασαφούς Λογικής σε ένα Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης”. 3rd Conference on Informatics inEducation (CIE 2011-Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση), Οκτώβριος 2011, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

52.  P. Trivellas, V. C. Gerogiannis & S. Svarna, “The Impact of Emotional Intelligence on Job Outcomes and Turnover Intention in Health Care”. Proceedings of the International Conference on Integrated Information, IC-ININFO 2011, 29/9 - 3/10, 2011, Kos, Greece.

53.  Δ. Λιόβας, Β. Χ. Γερογιάννης, Κ. Δίπλας & Ε. Κωσταδήμα “Οι Αντιλήψεις των Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναφορικά με τους Κινδύνους του Διαδικτύου για τους Μαθητές”. 2oΠανελλήνιο Συνέδριο: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011, σελ. 467-475.

54.  L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis & A. Kameas, “Training in Profiling, Negotiation and Crisis Management - Using an Immersive and Adaptive Environment", CSEDU 2010, 2nd International Conference on Computer Supported Education, 7-10 April, 2010, Valencia, Spain, Vol. I, pp. 347-352.

55.  P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis, L. Anthopoulos & I. Savvas, “Supporting the Requirements Prioritization Process Using Social Network Analysis Techniques”. Proceedings of the WETICE-2010, WETICE 2010, 19th IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises, IEEE Press, Larissa, Greece, June 28-30, 2010, pp. 110-115.

56.  L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, “The Impact of Enterprise Architecture’s Absence in e-Government Development: the Greek Case”. Proceedings of the International Conference on Information Society (i-Society 2010), IEEE Press, London, 28th- 30th of June, 2010, pp. 122-127.

57.  P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis, L. Anthopoulos, A. Kameas, “Using Social Network Analysis for Software Project Management”. In Proceedings of the 2009 International Conference on Current Trends in Information Technology (CTIT’09), IEEE Press, Dubai, 8th – 9th of December, 2009, pp. 1-6.

58.  P. Fitsilis, L. Anthopoulos & V. C. Gerogiannis, “Assessment Frameworks for E-Government Projects: a Comparison”, In Proceedings of the PCI 2009, 13th Panhellenic Conference on Informatics, 10-12 September 2009, Corfu, Greece, pp.101-112.

59.  V. C. Gerogiannis, V. Kazantzi & K. Mitrakopoulos, “A Multi-Perspective Approach to Evaluate Sustainability and Competitiveness of Renewable Energy Sources”. Proceedings of the 10th International Conference "Protection and Restoration of the Environment" (PRE10), 05-09 July 2010, Corfu, Greece.

60.  V. Kazantzi, N. Kazantzis & V. C. Gerogiannis, “Simulating the Effects of Risk Occurrences on a Hazardous Material Transportation Model”. Proceedings of the 1st International Conference on Supply Chains, Katerini, Greece, 1-2 October 2010.

61.  V. Kazantzi, N. Kazantzis & V.C. Gerogiannis, “Risk Informed Optimization of a Hazardous Material Multi - Periodic Transportation Model”. Proceedings of the    “Process Safety Center International Symposium - Beyond Regulatory Compliance, Making Safety Second Nature”, Texas A&M University, Texas, USA, 26-28 October, 2010.

62.  V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, G. Kakarontzas & A. Tzikas “Involving Stakeholders in the Selection of a Project and Portfolio Management tool”, 21ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας ΕπιχειρησιακώνΕρευνών (ΕΕΕΕ), Αθήνα, 28-30 Μαϊου 2009, σελ. 498-514.

63.  P. Fitsilis & V. C. Gerogiannis, "Management Information Systems for Programmes and Project Frameworks". Proceedings of the PM-04-4th SCPM & 1st IPMA/MedNet Conference, “Project Management Advances, Training & Certification in the Mediterranean”, May 2008, Chios, Greece, pp. 440-445.

64.  V.C. Gerogiannis, A. Mavridis, P.G. Ipsilandis & I. Stamelos, "Evaluating Incremental/Iterative Software Projects by Valuing Investment/Implementation Risks", 20ο Εθνικό Συνέδριο ΕλληνικήςΕταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου 2008, pp. 473-484.

65.  V.C. Gerogiannis, A. Mavridis, P.G. Ipsilandis & I. Stamelos, "Evaluating Schedules of Iterative /Incremental Software Projects from a Real Options Perspective", Proceedings of the 3rd ICSOFT Conference (International Conference on Software and Data Technologies), July 2008, Porto, Portugal, pp. 224-233.

66.  V. C. Gerogiannis & P. G. Ipsilandis, “Multi Objective Analysis for Timeboxing Models of Software Development”, Proceedings of the 2nd ICSOFT Conference (International Conference on Software and Data Technologies), July 2007, Barcelona, Spain, pp.145-153.

67.  Β. Χ. Γερογιάννης, Π. Υψηλάντης & Ι. Κωστής, “Πολυκριτήρια Βελτιστοποίηση σε Έργα Ανάπτυξης Λογισμικού με Επαναλήψεις και Χρονοπλαισίωση”, 19ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Άρτα, 21-23 Ιουνίου 2007.

68.  D. SettasS. BibiP. SfetsosI. Stamelos & V. C. Gerogiannis,  “Using Bayesian Belief Networks to Model Software Project Management Antipatterns”. Proceedings of the Fourth International Conference on Software Engineering, Research, Management and Applications (SERA 2006), 9-11 August 2006, Seattle, Washington, USA, IEEE Press, 2006, pp. 117-124.

69.  D. SettasI. Stamelos & V. C. Gerogiannis, “Using MCDA and Bayesian Belief Networks to Aid Decision Making Based on Software Project Management Antipatterns”. Πρακτικά 4ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 6o Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), 27-28 Σεπτεμβρίου 2006, ΤΕΙ Λάρισας, Λάρισα.

70.  V. C. Gerogiannis, G.Kakarontzas and I. Stamelos: “A Unified Approach for Software Process Representation and Analysis”. Proceedings of the 1st ICSOFT Conference (International Conference on Software and Data Technologies), 11-14 September 2006, Setubal, Portugal, pp.127-132.

71.  V. C. Gerogiannis, “The MISSION-SPM Approach for Representing and Analyzing Software Projects”. Proceedings of the 20th IPMA World Congress on Project Management, International Project Management Association, 15-17 October 2006, Sanghai, China.

72.  V. C. Gerogiannis & Ι. Kostis, “Representation of a Programme Proposal Evaluation Processes Using the Unified Modelling Language”, 18ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Κοζάνη, 15-17 Ιουνίου 2006.

73.  V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Project-Based Learning as a Teaching Method for ERP Systems”. Proceedings of the 3rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc’06), 26-27 June 2006, Santorini, Greece, pp. 185-196.

74.  V. C. Gerogiannis, “Object-Oriented Structures in Software Development Projects”. Proceedings of the 1st ICEC & IPMA Global Congress on Project Management and 5th World Congress on Cost Engineering, Project Management & Quantity Surveying, International Project Management Association, Ljubljana, Slovenia, April 23 - 26, 2006.

75.  V. C. Gerogiannis & I. Kostis, “A Business Process Modelling Approach to Assist Management of a Regional Operating Programme”. Proceedings of the 1st ICEC & IPMA Global Congress on Project Management and 5th World Congress on Cost Engineering, Project Management & Quantity Surveying, International Project Management Association, Ljubljana, Slovenia, April 23 - 26, 2006.

76.  P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis, A. Kameas, “Extracting And Maintaining Project Knowledge Using Ontologies”. Proceedings of the 8th International Conference on Enterprise Information Systems, Workshop for "Technologies for Collaborative Business Processes", 23-27 May 2006, Paphos, Cyprus, pp. 72-83.

77.  Β. Χ. Γερογιάννης, Π. Φιτσιλής & Α.Φανίκος, «Εφαρμογή του Μοντέλου Μάθησης με Συνθετικές Εργασίες στη Διδασκαλία Μαθήματος ERP», Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Κόρινθος, Οκτώβριος 2005.

78.  BX. Γερογιάννης, “Αντικειμενοστρεφής Μοντελοποίηση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού”, 17ο Εθνικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Πάτρα, Ιούνιος 2005, σελ. 391-402.

79.  V. C. Gerogiannis, K. Syrakoulis & P. Ipsilantis, “Business Process Simulation to Support Project Management of a Regional Operating Programme”, e-proccedings of the International Project Management Association (IPMA) - World Congress on Project Management, Budapest, June 19-20, 2004.

80.  P. G. Ipsilandis, K. Sirakoulis, S. Polyzos, V. C. Gerogiannis, “A DSS based Methodology for Programme Management”, e-proccedings of the International Project Management Association (IPMA) - World Congress on Project Management, International Project Management Association, Budapest, June 19-20, 2004.

81.  V. C. Gerogiannis, K. Syrakoulis & P. Ipsilantis, “Simulation of Proposal Evaluation Activities in a Regional Operational Programme”, Proceedings of the 8th World Multi - Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2004), Orlando, Florida, USA, July 18-21, 2004, pp. 399-403.

82.  V. C. Gerogiannis, K. Syrakoulis, P. Ipsilantis & P.Fitsilis, “Management of Proposal Evaluation Activities in a Regional Operational Programme with Simulation”, Proceedings of the EURO XX - 20th Conference on Operational Research. Rhodes, July 4-7, 2004.

83.  P. Fitsilis & V.C. Gerogiannis, “Service Level Agreements (SLA): a Tool for the Management of Electronic Services”, Proceedings of the EURO XX - 20th Conference on Operational Research. Rhodes, July 4-7, 2004.

84.  K. Syrakoulis, P. Ipsilantis & V. C. Gerogiannis, “Factors Affecting Project Management Applicability in Greece”. Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Project Management, 2004, Thessaloniki, Greece, pp. 217-222.

85.  Β. Χ. Γερογιάννης & Π. Φιτσιλής, “Συστηματική Εφαρμογή του Μοντέλου Μάθησης με Συνθετικές Εργασίες στη Διδασκαλία Προπτυχιακού Μαθήματος ΤΠΕ", Πρακτικά 2ης Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή, "Διδακτική της Πληροφορικής", Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, σελ. 212-220.

86.  Α. Κάστωρ, Κ. Συρακούλης & Β. Χ. Γερογιάννης, “Προβλήματα Δρομολόγησης Έργων με Περιορισμούς Πόρων: Πρόσφατες Εξελίξεις & Αλγόριθμοι”, Πρακτικά 16ου Εθνικού Συνεδρίου ΕΕΕΕ, (Τόμος Α), Λάρισα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2003, σελ 15-26.

87.  V. C. Gerogiannis, K. Syrakoulis & P. Ipsilantis, “Representation and Analysis of Business Processes: Emphasis on Workflows Time Management”. EURO/INFORMS Joint International Conference, Istanbul, July 6-10, 2003 (abstract only).

88.  C. Hartonas, V. C. Gerogiannis, I. Savvas & G. Kakarontzas, “Towards Team Orientation in Agent Design: Social Plan Execution”. e-Proceedings of SSGRR’03s, L’Aquila, Italy, July 27 - August 4, 2003.

89.  V.C. Gerogiannis, I. Caragiannis & M. Tsoukarellas, “A General Framework for Applying Safety Analysis to Safety Critical Real-Time Applications Using Fault Trees”. Proceedings of the 9th EUROMICRO Workshop on Real-Time Systems, IEEE Computer Society Press, Toledo, Spain, June 1997, pp. 168-175.

90.  V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “An Ιntelligent Τutoring System for the Yourdon Real-Time Systems Development Methodology”. Proceedings of the 1st International Conference on Computers and Advanced Technologies in Education (CATE 96), Cairo, Egypt, March 18-20, 1996, pp 287-299.

91.  V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “On the Integration of High-level Timed Petri Nets with Schedulability Analysis Methods”. Proceedings of the 3rd Hellenic European Research on Mathematics and Informatics Conference (HERMIS96), Athens, Hellas, September 1996, pp. 703-712.

92.  V. C. Gerogiannis & M.Tsoukarellas, “SAT-a Schedulability Analysis Tool for Real-Time Applications”.  Proceedings of the 7th EUROMICRO Workshop on Real-Time Systems, Odense, Denmark, June 14-16, 1995, IEEE Computer Society Press, pp. 155-161.

93.  A. Kameas, V. C. Gerogiannis, K. Diplas & P. Pintelas, “Encapsulating Multiple Perspectives in Interaction Specification”. Proceedings of the 20th EUROMICRO Conference, Liverpool, UK, September 5-8, 1994, IEEE Computer Society Press, pp. 463-469.

94.  P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis, A. Kameas & G. Pavlides, “Producing Relational Database Schemata from an Object-Oriented Design”. Proceedings of the 20th EUROMICRO Conference, Liverpool, UK, September 5-8, 1994, IEEE Computer Society Press, pp. 251-257.

95.  V. Gerogiannis, D. Giakovis, P. Pintelas, A. Kameas, «Έμπειρα Συστήματα στην Εκπαίδευση» (“Expert Systems in Education”), Proc. of the 1st Panhellenic Conf. with International Participation on Didactics of Mathematics & Informatics in Education, Ioannina, Greece, October 1993, pp. 231-252.

ΒΙΒΛΙΑ (συμμετοχή στη συγγραφή)

96.  Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καμέας, Ι. Σταμέλος & Π. Φιτσιλής, «Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2006 (υπεύθυνος για τη συγγραφή του κεφαλαίου 5: «Σύστημα Ελέγχου Ανελκυστήρων»). Το συγκεκριμένο βιβλίο διανέμεται ως διδακτικό εγχειρίδιο σε 26 Τμήματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σύμφωνα με στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ).  

97.  «Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηματικότητας», Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009 (υπεύθυνος για τη συγγραφή του κεφαλαίου 4 «Επιχείρηση Παροχής Προϊόντων - Υπηρεσιών Επιχειρηματικού Λογισμικού»).

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

98.  Διδακτορική Διατριβή: “Ενοποιημένο τυπικό μοντέλο για την αναπαράσταση της λειτουργικότητας και την ανάλυση της χρονοδρομολογησιμότητας εφαρμογών πραγματικού χρόνου” (“A unified formal model for the representation of functionality and the schedulability analysis of real-time applications”). Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής, Θετική Σχολή και Επιστημών Πανεπιστήμιου Πατρών, Πάτρα 2001.

99.  Διπλωματική Εργασία: “Έλεγχος Συμπερασμάτων (Inference Control) σε Πολυεπίπεδες Βάσεις Δεδομένων της ORACLE”. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 1992 (Επιβλέπων: Γ. Παυλίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών).

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr