|
Σαμαράς Γεώργιος (Καθηγητής)

Τηλέφωνο: 2410-684578
E-mail: samaras at teilar.gr

A. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
2005 :  Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
Θέμα διδακτορικής διατριβής: Ανάπτυξη ενός Ευφυούς Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων για τη Σύνθεση και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου.
1982 : D.E.S.S (Diplôme d’ Etudes Supérieures Spécialisées) στην Οργάνωση-Διοίκηση των Επιχειρήσεων του C.A.E (Centre d’ Administration des Enterprises), με εξειδίκευση στην Πληροφορική της Διαχείρισης (Informatique de Gestion). Univer-sité de Dijon-France.
1975 : Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Β. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2009- : Μόνιμος Καθηγητής σε τακτική θέση στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας.
2005- 2009 : Μόνιμος Αναπληρωτής Καθηγητής σε τακτική θέση στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας.
2002-2005 :  Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής σε προσωποπαγή θέση στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του ΤΕΙ Λάρισας.
2001-2002 : Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής σε προσωποπαγή θέση στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Λάρισας.
1990-1991 : Διδασκαλία μαθημάτων στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης.
1989-2001 : Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Λάρισας.
1985-1989 : Μόνιμος Καθηγητής Εφαρμογών Πληροφορικής στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, τμήμα Λογιστικής του ΤΕΙ Λάρισας.
1983-1985 : Έκτακτος καθηγητής εργαστηρίων και επίκουρος καθηγητής πληροφορικής στο ΤΕΙ Λάρισας.

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1979-83 : Σύμβουλος στην TYPOMETAL S.A, σε θέματα Οργάνωσης-Μηχανοργάνωσης.
1983-84 : Στέλεχος της εταιρίας EXALCO S.A, ως υπεύθυνος Οργάνωσης-Κοστολόγησης.
1987-89 : Συνεργάτης στην εταιρία INFO-Λάρισα, σε θέματα Ανάλυσης και Προγραμματισμού Η/Υ.

  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr