|
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΑΠΡ. - ΣΕΠ. 2012) (21/9/2012) Επιλεγέντες ΕΣΠΑ και Διαδικασίες Υποβολής Αιτήσεων
Ενημερώνονται οι σπουδαστές που δικαιούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση για την επερχόμενη περίοδο 1/8/2012 - 31/3/2013 τα ακόλουθα:

1. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27/9/2012 (11:00 - 13:00) για το σύνολο των σπουδαστών, όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια:

 • Οι σπουδαστές που ΔΕΝ εντάσσονται στο επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (ΕΣΠΑ), συμπληρώνουν και εκτυπώνουν τα απλά έντυπα πρακτικής άσκησης από το διαδικτυακό σύστημα πρακτικής άσκησης, στο πλήθος αντιτύπων που τους ζητούνται και τα προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΔΕ. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου σπουδαστών ότι δικαιούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. 

 • Οι σπουδαστές ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στο επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, συμπληρώνουν και εκτυπώνουν τα έντυπα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ από το διαδικτυακό σύστημα πρακτικής άσκησης, στο πλήθος που τους ζητούνται και τα προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΔΕ. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσουν:
  • βεβαίωση του Μητρώου σπουδαστών ότι δικαιούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. 
  • έντυπο αναλυτικής βαθμολογίας από το Μητρώο Σπουδαστών.
  • αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού για την τελευταία οικονομική χρήση (απλή φωτοτυπία).
  • αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης (απλή φωτοτυπία).
  • αντίγραφα βεβαιώσεων κάποιας πάθησης, ανίατης ασθένειας, αναπηρίας κλπ. (απλή φωτοτυπία).
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι ΔΙΣΕΛΙΔΕΣ συμβάσεις ΕΣΠΑ υποβάλλονται εις ΠΕΝΤΑΠΛΟΥΝ, μονογραμμένες από το σπουδαστή και τον εργοδότη στην πρώτη σελίδα και υπογεγραμμένες με σφραγίδα από τον εργοδότη και το σπουδαστή στη δεύτερη σελίδα. Τυχόν λάθη στη σύμβαση δεν θα επιτρέψουν την υποβολή της αίτησης 
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σπουδαστές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το σύνολο των πεδίων που τους ζητούνται από το δικτυακό σύστημα. Η μη συμπλήρωσή τους θα αποτελέσει λόγο εξαίρεσής τους από το ΕΣΠΑ
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σπουδαστές υποβάλλουν ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ έναρξης πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ στον Υπεύθυνο του Προγράμματος (κ. Ανθόπουλο, lanthopo [at] teilar [dot] gr έως την Τετάρτη 26/9/2012 και ώρα 14:00). 

Η διαδικασία υποβολής για όλους τους σπουδαστές έχει ως εξής:
1. Στην ημερομηνία που ορίζεται προσέρχονται στη γραμματεία ΔΔΕ
2. Λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης από τη Γραμματεία και τον συμπληρώνουν στα έντυπά τους
3. Υπογράφουν στα έντυπα όπου τους αναλογεί
4. Καταθέτουν τα έντυπα στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης (θα βρίσκεται στη Γραμματεία)
5. Λαμβάνουν το βιβλίο πρακτικής άσκησης και ξεκινούν την πρακτική τους

Όσοι δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι, μπορούν να καταθέσουν τα έντυπα μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (ιδανικό η έγγραφη εξουσιοδότηση, με γνήσιο υπογραφής από κάποιο ΚΕΠ). 

Τυχόν απορίες μπορούν να υποβάλλονται στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης μέσω του διαδικτυακού συστήματος (http://dde.teilar.gr/praktiki), όπου υπάρχει και λίστα με συνήθεις ερωτήσεις/απαντήσεις. 

2. Κατόπιν αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε μαθήματα, καθώς και με τα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης (ΕΣΠΑ), οι σπουδαστές που επιλέγονται για να πραγματοποιήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ είναι οι εξής:

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο AM Σειρά
1 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΕΡΚΕΪ 1446 47
1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΖΗΝΟΒΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1601 49
2 ΑΝΕΣΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1460 48
3 Βόβουρας Αθανάσιος Ανατόλιος 1192 45
4 ΓΚΟΤΣΙΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 973 43
5 Γκούμας Φίλιππος Στάυρος 1440 47
6 Ζυγογιάννης Δημήτριος Βασίλειος 1573 50
7 Ζώτος Δημήτριος ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1438 47
8 ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΓΛΑΪΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1461 48
9 ΚΑΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1292 46
10 ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1545 50
11 Μαράκης Ιωάννης Πολύδωρος 1161 44
12 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ 1576 49
13 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ 1401 46
14 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1456 48
15 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1660 50
16 ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1739 51
17 Τελιούσης Ηλίας ΝΙΚΟΛΑΟΣ 979 43
18 ΤΟΜΙΔΗΣ ΣΩΦΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 988 44
19 ΤΣΙΟΥΚΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1514 48
20 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   1012 44

Τυχόν αιτήσεις εξαίρεσης από το ΕΣΠΑ μπορούν να αποσταλούν στον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως τη Δευτέρα 24/9/2012.

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρ Λεωνίδας Ανθόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

3849
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr