|
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Αλλαγή Ημερομηνίας Υποβολής Αιτήσεων Έναρξης (19/9/2012) Νέα ημερομηνία: ΠΕΜΠΤΗ 27/9/2012 και ώρα 11:00 - 13:00 για όλους τους σπουδαστές
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας του Ιδρύματος στο διάστημα 17 και 18 Σεπτεμβρίου, η υποβολή των αιτήσεων πρακτικής άσκησης θα γίνει για όλους τους σπουδαστές της νέας περιόδου την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου και ώρες 11:00 - 13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΔΕ. 

Οι σπουδαστές θα πρέπει να φροντίσουν:

1. Να έχουν συμπληρώσει το σύνολο των στοιχείων τους στον ιστοχώρο της πρακτικής άσκησης (http://dde.teilar.gr/praktiki) 

2. Οι σπουδαστές που ΔΕΝ εντάσσονται στο ΕΣΠΑ: 
2.1 να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον την Επωνυμία, τη Δ/νση και τηλέφωνο επικοινωνίας του φορέα τους. 
2.2 να προσκομίσουν τα έντυπα α) Αίτηση, β) Έντυπο 1, γ) Έντυπο 2 και δ) Έντυπο 3 στο πλήθος των αντιτύπων που ζητείται.

3. Οι σπουδαστές που ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στο ΕΣΠΑ: 
3.1 να έχουν συμπληρώσει το σύνολο των στοιχείων του φορέα (εκτός των αριθμών λογαριασμού της τράπεζας Πειραιώς). 
3.2 να προσκομίσουν τα έντυπα ΕΣΠΑ α) Αίτηση, β) Σύμβαση και γ) Βεβαίωση Ασφάλισης στο πλήθος των αντιτύπων που ζητείται. 

Η λίστα των σπουδαστών που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ θα ανακοινωθεί το συντομότερο. 

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

2758
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr