|
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: Έναρξη Ηλεκτρονικής Εγγραφής Υποψηφίων Σπουδαστών περιόδου Οκτ. 2012 - Μαρ. 2013 (3/9/2012) Από 3/9/2012 ξεκινά η απαραίτητη ηλεκτρονική αίτηση.
Ενημερώνονται οι σπουδαστές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στην ερχόμενη περίοδο 1/10/2012 - 31/3/2013 ότι από 3/9/2012 και έως 15/9/2012 υποχρεούνται να δηλώσουν τα στοιχεία τους και τα στοιχεία του φορέα τους, πραγματοποιώντας ηλεκτρονική εγγραφή στο διαδικτυακό τόπο πρακτικής άσκησης του Τμήματος ΔΔΕ, που λειτουργεί στη διεύθυνση: 

http://dde.teilar.gr/praktiki

Η δήλωσή τους είναι υποχρεωτική και χωρίς αυτή δεν θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης. 

Επισημαίνονται στους σπουδαστές τα ακόλουθα:

1. Οι σπουδαστές που πρόκειται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε Τράπεζα ή σε Ασφαλιστική Εταιρεία, δεν χρειάζεται να δηλώσουν ΑΦΜ, ΔΟΥ για τον φορέα και τον επιβλέποντά τους. Αντί αυτών, μπορούν να συμπληρώσουν με μηδέν (0) και ΆΓΝΩΣΤΟ τις αντίστοιχες τιμές. 
2. Οι σπουδαστές που δεν γνωρίζουν ακόμη το φορέα που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση, συμπληρώνουν ως φορέα την τιμή ΑΓΝΩΣΤΟ. 
3. Οι σπουδαστές που δεν γνωρίζουν ακόμη τα στοιχεία του επιβλέποντα του φορέα τους, μπορούν να συμπληρώσουν με μηδέν (0) και ΑΓΝΩΣΤΟ τις αντίστοιχες τιμές. 
4. Τα στοιχεία του εισοδήματος αφορούν στο εισόδημα της οικογένειάς τους και θα συμπληρώσουν τα στοιχεία από το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό τους. 
5. Ο αριθμός τέκνων της οικογένειάς τους και τυχόν ασθένειες θα πρέπει να τεκμηριωθούν (κατά την υποβολή των δικαιολογητικών) με αντίγραφο βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης καθώς και με σχετικές βεβαιώσεις. 
6. Τυχόν απορίες αποστέλλονται στον υπεύθυνο, μέσω του ανωτέρω ιστοχώρου αφού οι σπουδαστές μελετήσουν τις συνήθεις ερωτήσεις με απάντηση (FAQs).
7. ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΘΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ και όσοι εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΣ. 

Οι αιτούντες υποβάλουν αυτόματα αίτηση για ένταξή τους στο πρόγραμμα επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης (ΕΣΠΑ). Όσοι εκ των σπουδαστών δεν το επιθυμούν, θα πρέπει να ενημερώσουν σχετικά τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης. Οι εν λόγω διαθέσιμες θέσεις για το προσεχές εξάμηνο είναι εικοσιμία (21) και αφορούν σε σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και μια (1) θέση για σπουδαστή που θα πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στο εξωτερικό.

Στο διάστημα 16/9/2012 - 20/9/2012 θα ανακοινωθούν οι σπουδαστές που θα επιλεχθούν για το επιδοτούμενο πρόγραμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή των έντυπων δικαιολογητικών και η αίτηση για πρακτική άσκηση είναι διαφορετικά για τους σπουδαστές που θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. Η υποβολή των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

1) στις 24/9/2012 (10:00-12:00) για τους σπουδαστές που ΔΕΝ θα ενταχθούν στο ΕΣΠΑ και
2) στις 25/9/2012 (10:00-12:00) για τους σπουδαστές που ΘΑ ενταχθούν στο ΕΣΠΑ. 

Επισημαίνεται στους σπουδαστές ότι στην ιστοσελίδα της πρακτικής άσκησης υπάρχει λίστα φορέων που απασχόλησαν σπουδαστές, με σημεία επικοινωνίας για τη διερεύνηση θέσεων πρακτικής άσκησης, καθώς και συνήθων ερωτήσεων με απαντήσεις (FAQs) για τυχόν απορίες τους.

Ο υπεύθυνος πρακτικής άσκησης του Τμήματος ΔΔΕ

Δρ Λεωνίδας Ανθόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

3234
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr