|
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ (ΑΠΡ. - ΣΕΠ. 2012) (18/3/2012) Επιλεγέντες ΕΣΠΑ και Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων
Ενημερώνονται οι σπουδαστές που δικαιούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση για την επερχόμενη περίοδο 1/4/2012 - 30/9/2011 τα ακόλουθα:

1. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σε 2 διακριτές ημερομηνίες (ξεχωριστά για αυτούς που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ), όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια:

 • Οι σπουδαστές που ΔΕΝ εντάσσονται στο επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (ΕΣΠΑ), συμπληρώνουν και εκτυπώνουν τα απλά έντυπα πρακτικής άσκησης από το διαδικτυακό σύστημα πρακτικής άσκησης, στο πλήθος αντιτύπων που τους ζητούνται και τα προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΔΕ, τη Δευτέρα 26/3/2012 και ώρες 12:00 - 13:30. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου σπουδαστών ότι δικαιούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. 

 • Οι σπουδαστές ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ στο επιδοτούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, συμπληρώνουν και εκτυπώνουν τα έντυπα πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ από το διαδικτυακό σύστημα πρακτικής άσκησης, στο πλήθος που τους ζητούνται και τα προσκομίζουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΔΕ, την Τετάρτη 28/3/2012 και ώρες 10:00 - 11:30. Επιπλέον, πρέπει να προσκομίσουν:
  • βεβαίωση του Μητρώου σπουδαστών ότι δικαιούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση. 
  • έντυπο αναλυτικής βαθμολογίας από το Μητρώο Σπουδαστών.
  • αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού για την τελευταία οικονομική χρήση (απλή φωτοτυπία).
  • αντίγραφο οικογενειακής κατάστασης (απλή φωτοτυπία).
  • αντίγραφα βεβαιώσεων κάποιας πάθησης, ανίατης ασθένειας, αναπηρίας κλπ. (απλή φωτοτυπία).
  • ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι οι ΔΙΣΕΛΙΔΕΣ συμβάσεις ΕΣΠΑ υποβάλλονται εις ΠΕΝΤΑΠΛΟΥΝ, μονογεγραμμένες από το σπουδαστή και τον εργοδότη στην πρώτη σελίδα και υπογεγραμμένες με σφραγίδα από τον εργοδότη και το σπουδαστή στη δεύτερη σελίδα. Τυχόν λάθη στη σύμβαση δεν θα επιτρέψουν την υποβολή της αίτησης 
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σπουδαστές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το σύνολο των πεδίων που τους ζητούνται από το δικτυακό σύστημα. Η μη συμπλήρωσή τους θα αποτελέσει λόγο εξαίρεσής τους από το ΕΣΠΑ
  • ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι σπουδαστές υποβάλλουν ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΛΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ έναρξης πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ στον Υπεύθυνο του Προγράμματος (κ. Ανθόπουλο, lanthopo [at] teilar [dot] gr έως την Παρασκευή 23/3/2012 και ώρα 10:00). 

Η διαδικασία υποβολής για όλους τους σπουδαστές έχει ως εξής:
1. Στην ημερομηνία που τους αναλογεί προσέρχονται στη γραμματεία ΔΔΕ
2. Λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης από τη Γραμματεία και τον συμπληρώνουν στα έντυπά τους
3. Υπογράφουν στα έντυπα όπου τους αναλογεί
4. Καταθέτουν τα έντυπα στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης (θα βρίσκεται στη Γραμματεία)
5. Λαμβάνουν το βιβλίο πρακτικής άσκησης και ξεκινούν την πρακτική τους

Όσοι δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι, μπορούν να καταθέσουν τα έντυπα μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου (απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση, με γνήσιο υπογραφής από κάποιο ΚΕΠ). 

Τυχόν απορίες μπορούν να υποβάλλονται στον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης μέσω του διαδικτυακού συστήματος (http://dde.teilar.gr/praktiki), όπου υπάρχει και λίστα με συνήθεις ερωτήσεις/απαντήσεις. 

2. Κατόπιν αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε μαθήματα, καθώς και με τα οικονομικο-κοινωνικά κριτήρια που ορίζει ο κανονισμός επιδοτούμενης πρακτικής άσκησης (ΕΣΠΑ), οι σπουδαστές που επιλέγονται για να πραγματοποιήσουν επιδοτούμενη πρακτική άσκηση ΕΣΠΑ είναι οι εξής:


α/α

ΑΜ

ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ

1

1589

50

Αμπατζής

Θανάσης

2

1659

50

ΒΑΓΙΑΝΟΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

3

1547

50

ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4

1011

44

ΓΚΟΥΝΕΛΑ

ΕΛΕΝΗ

5

Γκουνίδου

Ελένη

6

1094

44

ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

7

1640

50

Ζγούρου

Μαρίνα

8

1461

48

ΘΑΝΑΣΙΑ

ΑΓΛΑΪΑ

9

1627

49

ΚΑΤΣΙΝΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ

10

Καψιώτη

Βασιλεία

11

ΚΟΥΜΙΑΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

12

1498

47

Μέλιου

Μιχάλης

13

1209

45

ΜΗΤΡΟΥ

ΣΟΦΙΑ

14

1387

46

Μπάρμπας

Γεράσιμος-Αναστάσιος

15

ΜΠΟΥΓΟΥΛΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ

16

1565

49

Νικόλη

Δούκισσα Μυρτιανή

17

1537

49

ΡΑΧΟΥΤΗ

ΕΙΡΗΝΗ

18

ΣΑΠΟΥΝΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19

ΣΤΑΣΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

20

1554

49

Τζόγκε

Ερίσα

21

1591

50

ΤΣΙΤΣΙΡΙΓΓΟΥ

ΜΑΡΙΑ

22

652

39

ΤΣΙΩΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

23

ΤΣΟΥΚΑ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

24

ΨΑΡΡΑ

ΕΛΕΝΗΟ Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρ Λεωνίδας Ανθόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής

4214
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr