|
Επιχειρησιακή Έρευνα (28/2/2012) Πλήρωση εργαστηρίων - λίστα αναμονής
Όλα τα τμήματα Τρίτης και Τετάρτης  στο εργαστήριο Επιχ. Έρευνας ήδη έχουν συμπληρωθεί. Όσοι δηλώνουν μέχρι και την Παρασκευή 2/3/2012 μπαίνουν σε λίστα αναμονής σε περίπτωση που δημιουργηθεί νέο εργαστηριακό τμήμα. Παρακολουθήστε τις ανακοινώσεις.

2961
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr