|
ΣΔΒΔ Εργαστήριο - Επαναληπτικό Μάθημα & Τελική Εξέταση
Τα Επαναληπτικά Μαθήματα θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω μέρες και ώρες:
Τρίτη 17/1/2012, ώρες 4-6 και 6-8, εργαστήριο Ε2
Τετάρτη 18/1/2012, ώρες 4-6 και 6-8, εργαστήριο Ε1
Παρασκευή 20/1/2012, ώρες 1-3 και 3-5, εργαστήριο Ε2

Οι Τελικές Εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τις παρακάτω μέρες και ώρες:
Τρίτη 24/1/2012, ώρες 4-6 και 6-8, εργαστήριο Ε2
Τετάρτη 25/1/2012, ώρες 4-6 και 6-8, εργαστήριο Ε1
Παρασκευή 27/1/2012, ώρες 1-3 και 3-5, εργαστήριο Ε2

Οι φοιτητές προηγούμενων εξαμήνων που έχουν εγγραφεί μόνο για την τελική εξέταση μπορούν να προσέλθουν σε οποιοδήποτε τμήμα, με την προϋπόθεση να υπάρχουν διαθέσιμοι υπολογιστές στην αίθουσα.

Οι υπεύθυνοι καθηγητές
Χουλιαρά Μαντώ
Πολύζος Στάθης

2193
comments
  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr