|
Πρακτική Άσκηση Σπουδαστών: δηλώσεις περιόδου Οκτ. 2011 - Απρ. 2012 (20/9/2011) Η υποβολή των αιτήσεων για πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28/9/2011 στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΔΕ. Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων.

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων σπουδαστών της πρακτικής άσκησης για την περίοδο 1/10/2011 - 1/04/2012 θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 και στις ώρες 12:00 - 14:00.  

Για την εύρυθμη λειτουργία της υποβολής των αιτήσεων, οι σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλουν από σήμερα και έως τότε ηλεκτρονική υποβολή αίτησης πρακτικής άσκησης στην ακόλουθη διεύθυνση:

http://dde.teilar.gr/praktiki

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ηλεκτρονική εγγραφή και παραλαβή των εντύπων από την παραπάνω διεύθυνση είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για την αίτηση για πρακτική άσκηση.


Οι σπουδαστές θα πρέπει:

1. Να συμπληρώσουν τα πεδία εγγραφής
2. Να ενεργοποιήσουν το λογαριασμό τους μέσω του μηνύματος ηλ. ταχυδρομείου που θα λάβουν
3. Να συμπληρώσουν το σύνολο των προσωπικών τους στοιχείων
4. Να συμπληρώσουν το σύνολο των πεδίων του φορέα της πρακτικής άσκησης
5. Να λάβουν και να εκτυπώσουν από την παραπάνω ιστοσελίδα, τα έντυπα για την αίτησή τους, στο πλήθος των αντιγράφων που ζητούνται για κάθε έντυπο.

Στη συνέχεια, στην προκαθορισμένη ημερομηνία, θα υποβάλουν συμπληρωμένα τα έντυπα ως ακολούθως:


1. Στο έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ συμπληρώνουν τα προσωπικά στοιχεία τους.

2. Θα προσκομίσουν το παραπάνω έγγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος, όπου θα παραλαμβάνουν και θα συμπληρώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης.

3. Οι σπουδαστές θα εκτυπώσουν το ΕΝΤΥΠΟ 1 εις διπλούν :

  • Λάρισα ημερομηνία 28/09/2011
  • Αριθμ. Πρωτ.: τον αριθμό πρωτοκόλλου που θα λάβουν στην αίτησή τους στη Γραμματεία
  • Τα υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται, συμπληρώνονται αυτόματα.
  • Σφραγίδα και υπογραφή θα λάβουν στη Γραμματεία του Τμήματος κατά την υποβολή της αίτησής τους

4. Οι σπουδαστές θα συμπληρώνουν το ΕΝΤΥΠΟ 2 εις διπλούν με τον ίδιο τρόπο όπως στο ΕΝΤΥΠΟ 1. (Το ΕΝΤΥΠΟ 2 χρησιμοποιείται όταν ο σπουδαστής κάνει πρακτική στον ιδιωτικό τομέα, οπότε το υποβάλει στον ΟΑΕΔ)

5. Λαμβάνουν σφραγίδα και υπογραφή στο ΕΝΤΥΠΟ 3 εις τριπλούν.

6. Τα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τη Γραμματεία έγγραφα (ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ και ένα σετ από τα ΕΝΤΥΠΟ 1, ΕΝΤΥΠΟ 2 (ΟΧΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 3)) τα παραδίδουν στον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης κ. Ανθόπουλο (θα βρίσκεται στη γραμματεία εκείνη την ημέρα), από όπου και θα λάβουν το βιβλίο της πρακτικής άσκησης.

7. Προσκομίζουν και παραδίδουν στον υπεύθυνο της πρακτικής άσκησης κ. Ανθόπουλο τα παρακάτω έγγραφα:

  • Αντίγραφο από το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα (από την εφορία) των γονέων τους
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης (του ιδίου αν διαθέτει οικογενειακή μερίδα ο ίδιος) ή των γονέων του (σε αντίθετη περίπτωση)
  • Τυχόν αντίγραφα βεβαιώσεων τριτεκνίας/πολυτεκνίας του ιδίου ή της οικογένειάς του, καθώς και κάποιας ανίατης ασθένειας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς τους

Με την προσκόμιση των παραπάνω ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων πρακτικής άσκησης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την περίπτωση σπουδαστών που δεν μπορούν οι ίδιοι να παρίστανται στη διαδικασία και θα έχουν στείλει κάποιον τρίτο για την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να προσκομίζεται έγγραφη εξουσιοδότηση από έγκριτο φορέα (π.χ. Αστυνομία/ΚΕΠ).

Κατόπιν της παραπάνω διαδικασίας των αιτήσεων, οι σπουδαστές θα πραγματοποιήσουν τα ακόλουθα:

8. Θα παραδώσουν το δεύτερο σετ από τα ΕΝΤΥΠΟ 1 και ΕΝΤΥΠΟ 2 στην επιχείρηση/φορέα όπου κάνουν την πρακτική τους άσκηση.

9. Θα συμπληρώσουν και λάβουν υπογραφή εις τριπλούν το ΕΝΤΥΠΟ 3 (ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ) με τα στοιχεία τους και τα στοιχεία της επιχείρησης/φορέα όπου κάνουν την πρακτική άσκηση. Το ένα αποστέλλεται από τον σπουδαστή στη Γραμματεία του Τμήματος (σε πρωτότυπη μορφή, με ταχυδρομείο) με την έναρξη της πρακτικής του και εντός 10ημέρου από την έναρξη της πρακτικής άσκησης, το δεύτερο το κρατάει η επιχείρηση και το τρίτο ο ίδιος.

8. Θα συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ 4 (ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ) και θα το αποστείλλουν μαζί με το ΕΝΤΥΠΟ 3 στη Γραμματεία του Τμήματος (σε πρωτότυπη μορφή, με ταχυδρομείο) με την έναρξη της πρακτικής τους και εντός 10ημέρου από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

8. Θα συμπληρώσουν το ΕΝΤΥΠΟ "ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ" και θα το αποστείλλουν μαζί με τα ΕΝΤΥΠΑ 3, 4 στη Γραμματεία του Τμήματος (σε πρωτότυπη μορφή, με ταχυδρομείο) με την έναρξη της πρακτικής τους και εντός 10ημέρου από την έναρξη της πρακτικής άσκησης

9. Εκτυπώνουν συμπληρώνουν και παραδίδουν στην επιχείρηση/φορέα διενέργειας της πρακτικής άσκησης τα ακόλουθα έγγραφα:
- ΕΝΤΥΠΟ 5
- ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που παρέλαβαν κατά την αίτησή τους


10. Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης και εντός 10ημέρου από τη λήξη της αποστέλλουν τα ΕΝΤΥΠΟ 5 και συμπληρωμένο το ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ταχυδρομικώς) στη Γραμματεία του Τμήματος.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΔΕ (για την αποστολή των εντύπων):

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ)
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πανεπιστημιούπολη ΤΕΙ Λάρισας, Κτίριο ΔΔΕ
Υπόψη κ. Ασλάνογλου
41110 Λάρισα
τηλ.: 2410-684579


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ:

Δρ Λεωνίδας Ανθόπουλος
Επίκουρος Καθηγητής
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΛΑΡΙΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (ΔΔΕ)
Πανεπιστημιούπολη ΤΕΙ Λάρισας, Κτίριο ΔΔΕ
41110 Λάρισα
e-mail: lanthopo[at]teilar.gr
τηλ.: 2410-684570


 


6215
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr