|
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκαν οι νέες συμβάσεις (22/3/2019) Υποβολή εντύπων: Παρασκευή 29/3/2019
Ενημερώνονται οι σπουδαστές ότι αναρτήθηκαν οι νέες συμβάσεις στον ιστοχώρο πρακτικής άσκησης (de.teilar.gr/praktiki).

Η υποβολή των εντύπων πραγματοποιείται την Παρασκευή 29/3/2019 σύμφωνα με την προηγούμενη ανακοίνωση:

Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

967
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr