|
Αλλαγή ώρας ενημέρωσης για πρακτική άσκηση (4/2/2019) Πέμπτη 7/2/2019 και ώρα 15:00
Ενημερώνονται οι φοιτητές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση την τρέχουσα περίοδο, ότι η ώρα διενέργειας της ενημέρωσης αλλάζει και είναι την Πέμπτη 7/2/2019 και ώρα 15:00.

Λεωνίδας Ανθόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

827
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr