|
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ - Δήλωση Εργαστηρίου (1/10/2018) Δηλώσεις εργαστηριακών ομάδων στο μάθημα ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ
Στο e-class έχουν ανοίξει οι Εργαστηριακές Ομάδες του μαθήματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΤΟΠΩΝ, όπου οι φοιτητές που θα το παρακολουθήσουν θα πρέπει να το δηλώσουν.

Ο Διδάσκων,

Θωμάς Πούλιος

1383
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr