|
Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίων Συνεργατών / Ακαδημαϊκών Υποτρόφων
 

 

Συνημμένα παρατίθενται οι αξιολογικοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων Επιστημονικών-Εργαστηριακών Συνεργατών/Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την πρόσληψη/απασχόλησή τους στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19, στα γνωστικά αντικείμενα:

 

 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Ιταλικά
 • Διοίκηση Επισιτιστικών Μονάδων
 • Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση Ταξιδιωτικών Επιχειρήσεων και Μεταφορών
 • Τουρισμός και Τουριστική Οικονομία

 

 • Αστικό και Εργατικό Δίκαιο
 • Διοικητική Λογιστική
 • Εμπορικό Δίκαιο
 • Επικοινωνιακό Μάρκετινγκ
 • Έρευνα Αγοράς και Σχεδιασμός Στρατηγικής Μάρκετινγκ
 • Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ
 • Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Χρηματοοικονομική Λογιστική

 

 

 

Περίοδος Ενστάσεων : 5 ημέρες (από 20/9/2018 έως και 24/9/2018, ώρα 13:00 μ.μ.).

 

Από τη Γραμματεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

(Πληροφορίες: Β.Ταρνανάς, e-mail: secry-business@teilar.grΤηλ. 2410/684235)

 

 

 


2509
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr