|
ΑΓΓΛΙΚΑ για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΝΑΒΟΛΗ Α.Π. & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ
Οι ΑΠ του μαθήματος Αγγλικά για Επιχειρήσεις δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 (10:00-12:00 & 12:00-14:00).
Η αναπλήρωση θα γίνει τη Παρασκευή 4 Μαϊου 2018
και ώρες 10:00-12:00 & 12:00-14:00 αντίστοιχα.

Η καθηγήτρια

Βασιλική Καπράλου


1614
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr