|
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
Η Θεωρία και τα Εργαστήρια του Μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Διδάσκων: Γερογιάννης) στις 23/4 και 24/4 δεν θα πραγματοποιηθούν λόγω άδειας του διδάσκοντα.

Οι αναπληρώσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 23/4/2018 12:00-14:00 ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ 4/5/2018 12:00-14:00 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 23/4/2018 14:00-16:00 ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ 4/5/2018 14:00-16:00 
Η ΘΕΩΡΙΑ 24/4/2018 8:00-10:00 ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ 3/5/2018 8:00-10:00 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 24/4/2018 10:00-12:00 ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ 4/5/2018 10:00-12:00 
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 24/4/2018 12:00-14:00 ΘΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΕΙ 4/5/2018 16:00-18:00 1336
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr