|
ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΓΓΙΚΑ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Β2

Το μαθήμα ΑΓΓΛΙΚΑ - Φροντιστήριο Β2 δεν θα πραγματοποιηθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 και θα αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Η Καθηγήτρια
Βασιλική Καπράλου

1734
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr