|
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (15/3/2018) ΑΝΑΒΟΛΗ Α.Π.

Οι ΑΠ του μαθήματος ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ δεν θα πραγματοποιηθούν την ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 λόγω ασθενείας της κας ΚΑΠΡΑΛΟΥ.


1331
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr