|
Ηλ. Επιχειρείν Εργαστήριο: Δήλωση Εργαστηριακής Ομάδας (28/9/2017) Δηλώσεις μέσω του e-Class έως την Τρίτη 3/10/2017
Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, να δηλώσουν την εργαστηριακή τους ομάδα έως την Τρίτη 3/10/2017 και ώρα 16:00.

Ο Διδάσκων

Λεωνίδας Ανθόπουλος

2414
comments
  © Copyright 2019 -- Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://de.teilar.gr