|
ΕΜΒΟΛΙΜΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
Οι παλιοί φοιτητές, ΜΟΝΟ ΑΠΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ, θα έρθουν να δώσουν το εργαστήριο Επιχειρησιακής Έρευνας και το εργαστήριο Εφαρμογές Επιχειρησιακής Έρευνας στην Παραγωγή την Τρίτη 12/09/2017 και ώρα 14:00-16:00 στο εργαστήριο ΔΕ1.

Επίσης, οι παλιοί φοιτητές, ΑΠΟ 9ο ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΙ ΠΑΝΩ, θα έρθουν να δώσουν τα εργαστήρια Στατιτικής Ι και ΙΙ την Τρίτη 12/09/2017 και ώρα 16:00-18:00. Η είσοδος στο εργαστήριο θα γίνει αλφαβητικά. Μόνο εφόσον δεν υπάρχει χώρος θα πραγματοποιηθεί και άλλο Τμήμα την ίδια ημέρα και 18:00-20:00.

979
comments
  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr