|
Αντιστοιχίες Μαθημάτων Παλαιού - Νέου Προγράμματος
Στα συνημμένα αρχεία, παρουσιάζονται οι αντιστοιχίες μαθημάτων των παλαιών με τα νέα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

4759
comments
  © Copyright 2019 -- Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://de.teilar.gr