|
Αντιστοιχίες Μαθημάτων Παλαιού - Νέου Προγράμματος
Στα συνημμένα αρχεία, παρουσιάζονται οι αντιστοιχίες μαθημάτων των παλαιών με τα νέα προγράμματα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

4615
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr