|
Δηλώσεις Εργαστηριακών Ομάδων για το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ (28/9/2015) Έως την Παρασκευή 2/10/2015
Παρακαλούνται οι φοιτητές που πρόκειται να παρακολουθήσουν το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ να δηλώσουν την εργαστηριακή τους ομάδα στο e-class στο εν λόγω μάθημα με κωδικό 512.

Οι δηλώσεις γίνονται έως την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:00. Όσοι φοιτητές ΔΕΝ πρόκειται να παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να μην δηλώσουν ομάδα, προς αποφυγή συμφόρησης των εργαστηρίων. 

Ο Υπεύθυνος του Μαθήματος

Λεωνίδας Ανθόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

3645
comments
  © Copyright 2019 -- Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://de.teilar.gr