|
Πρακτική Άσκηση - Κατεύθυνση ΔΔΕ: αλλαγή ημερομηνίας παραλαβής αιτήσεων εξαμήνου 1/10/15 - 31/3/16 λόγω εκλογών (8/9/2015) Νέα ημερομηνία: Τετάρτη 23/9/2015 (10:00 - 12:00)
Ενημερώνονται οι σπουδαστές της κατεύθυνσης Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων (ΔΔΕ) ότι λόγω των εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, η ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων για τη νέα περίοδο πρακτικής άσκησης (1/10/2015 - 31/3/2016) αλλάζει ως εξής:

Τετάρτη 23/9/2015 (10:00 - 12:00) στο γραφείο του κ. Ανθόπουλου (πρώην κτίριο ΔΔΕ, υπόγειο, γραφείο πρώην Γραμματείας ΔΔΕ)

Κατά τα λοιπά, ισχύει η προηγούμενη ανακοίνωση για τη διαδικασία: http://de.teilar.gr/newsArticle.aspx?ID=1300 

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

5393
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr