|
Πρακτική Άσκηση Μέσω ΕΣΠΑ: προκήρυξη θέσεων νέας περιόδου (18/12/2014) (Αφορά μόνο για θέσεις ΕΣΠΑ)
Ενημερώνονται οι σπουδαστές του συνόλου των κατευθύνσεων του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων), οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση με την επιδότηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ για τα ακόλουθα:

1) Υπάρχουν διαθέσιμες οκτώ (8) θέσεις για την προσεχή περίοδο πρακτικής άσκησης, που αφορούν σε πέντε (5) θέσεις δημοσίου τομέα, δύο (2) θέσεις ιδιωτικού τομέα και μίας (1) θέσης εξωτερικού. 

2) Οι θέσεις αυτές πρόκειται να διατεθούν νωρίτερα από την έναρξη της προσεχούς περιόδου (πριν την 1/4/2014) και θα ολοκληρωθούν εντός έξι (6) μηνών από την έναρξή τους. 

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις έναρξης πρακτικής άσκησης, γνωρίζουν το φορέα διενέργειας της πρακτικής τους άσκησης  και ενδιαφέρονται, παρακαλούνται:

1) Να δηλώσουν έως την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015 τα στοιχεία τους και τα στοιχεία του φορέα τους στο σύστημα της πρακτικής άσκησης του Τμήματος (http://de.teilar.gr/praktiki)

2) Να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015 συμπληρωμένη τη συνημμένη αίτηση, μαζί με 
α) Βεβαίωση από το Μητρώο Σπουδαστών ότι δικαιούνται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση.
β) Αναλυτική βαθμολογία
γ) Αντίγραφο πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης (από το Δημοτολόγιο)
δ) Αντίγραφο οικογενειακού εκκαθαριστικού τελευταίας χρήσης. 

Οι σπουδαστές που θα εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως την εν λόγω ημερομηνία, θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος ΕΣΠΑ και θα επιλεγούν με τη σειρά κατάταξης που θα προκύψει. 

Επιπλέον, την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 11:00, στην αίθουσα 6 του πρώην Τμήματος ΔΔΕ θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τον υπεύθυνο πρακτικής άσκησης. Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για την εν λόγω ανακοίνωση, όσο και οι σπουδαστές που θα πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση την προσεχή περίοδο 1/4/2015-30/9/2015, να προσέλθουν προς ενημέρωσή τους. 

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Δρ. Λεωνίδας Ανθόπουλος
Αναπληρωτής Καθηγητής

5883
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr