|
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (11/2/2014) ΔΙΑΧ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΓΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
Οι βαθμολογίες των εξετάσεων των εν λόγω μαθημάτων βρίσκονται στα σχετικά συνημμένα αρχεία.

Ο Διδάσκων

Ανθόπουλος Λεωνίδας
Επίκουρος Καθηγητής

2949
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr