|
Εξετάσεις Εργαστηρίου του Μαθήματος Βάσεων Δεδομένων – Φετινά Τμήματα με διδάσκων Γερογιάννη – Παρασκευή 28/6

Εξετάσεις Εργαστηρίου του Μαθήματος Βάσεων Δεδομένων – Φετινά Τμήματα με διδάσκων Γερογιάννη – Παρασκευή 28/6     


Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση του εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων για τους φετινούς φοιτητές στα Τμήματα με διδάσκων τον κ. Γερογιάννη θα γίνει Παρασκευή 28/6 στην αίθουσα ΔΔΕ8.


Η εξέταση θα είναι γραπτή (θα απαντήσετε γραπτώς σε ασκήσεις με ερωτήματα SQL). 


Το πρόγραμμα έχει ως εξής:


Τα τμήματα της Δευτέρας 12-2, της Δευτέρας 2-4 και της Δευτέρας 4 - 6 θα εξεταστούν Παρασκευή 28/6 στις 12:00-13:00 στην αίθουσα ΔΔΕ8.


Τα τμήματα της Τρίτης 8-10 και της Τρίτης 12-2 θα εξεταστούν Παρασκευή 28/6 στις 13:00-14:00 στην αίθουσα ΔΔΕ8.


401
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr