|
Εξέταση εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων για παλιούς φοιτητές - Παρασκευή 28/6 10-12
Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση του εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων για τους παλιούς φοιτητές θα γίνει Παρασκευή 28/6 και ώρα 10-12.
Η εξέταση θα είναι γραπτή (θα απαντήσετε γραπτώς σε ασκήσεις με ερωτήματα SQL) και γίνει στην αίθουσα  στην αίθουσα ΔΔΕ8.
Οι φοτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία της αναλυτικής βαθμολογίας που να αποδεικνύει ότι δεν πέρασαν το μάθημα εξαιτίας βαθμού (0<=βαθμός<5).
Ο διδάσκων,
Βασίλης Γερογιάννης

341
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr