|
Εμβόλιμη εξέταση του εργαστηρίου ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Ι (21/6/2019) Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Παρασκευή 28/6/19 και ώρα 10:00 στο εργαστήριο ΔΔΕ Ε3. Ο διδάσκων

207
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr