|
ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Η εξέταση του εργαστηρίου Βάσεων Δεδομένων για τους παλιούς φοιτητές θα γίνει Παρασκευή 28/6 και ώρα 10-12 στην αίθουσα Ε1.
Οι φοτητές θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία της αναλυτικής βαθμολογίας που να αποδεικνύει ότι δεν πέρασαν το μάθημα εξαιτίας βαθμού (0<=βαθμός<5).
Ο διδάσκων,
Βασίλης Γερογιάννης
 

871
comments
  © Copyright 2019 -- Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://de.teilar.gr