|
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

Οι εξετάσεις του μαθήματος θα γίνουν:

Τρίτη, 4/6/2019 και ώρα 8-10 (ΑΙΘ. 7)Οι σπουδαστές θα προσέλθουν αφού
ενημερώσουν προηγουμένως τη διδάσκουσα.

Η διδάσκουσα
Λεβέντη Θεοδοσία
Στοιχεία επικοινωνίας: leventi@teilar.gr, 2410684402

523
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr