|
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Η εξεταστέα ύλη στο μάθημα της Διαχείρισης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των ενοτήτων που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια των παραδόσεων.  Όλες οι σημειώσεις υπάρχουν αναρτημένες στο e-class. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν 5 ισόβαθμες ερωτήσεις. Οι φοιτητές οφείλουν να προσέξουν ιδιαίτερα τις ενότητες που αφορούν στο προϋπολογισμό της ΕΕ, στα διαρθρωτικά ταμεία, στην εκ των προτέρων αξιολόγηση των προγραμμάτων και στα στάδια διαδικασίας της αξιολόγησης. Απαγορεύεται η χρήση κινητών και σημειώσεων.


556
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr