|
ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (401)- ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ

Μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές, θα πραγματοποιηθεί Αναπλήρωση για τις Ομάδες ΑΠ Δευτέρας 10-12 & 12-14, την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, και Ώρα 12:00-14:00 & 14:00-16:00 αντίστοιχα, Αιθ. ΔΔΕ8.

 Η καθηγήτρια

Βασιλική Καπράλου  

567
comments
  © Copyright 2019 -- Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://de.teilar.gr