|
Αναβολή μαθήματος Μηχανογραφημένη Λογιστική (εργαστήριο) Σ. Τάντου (9/1/2019) Το σημερινό μάθημα 9/01/2019 " Μηχανογραφημένη Λογιστική (εργαστήριο)" με διδάσκοντα τον κ. Τάντο αναβάλλεται. Θα ενημερωθείτε με νεώτερη ανακοίνωση για την αναπλήρωση του.-- Ο διδάσκων Δρ. Σ. Τάντος

551
comments
  © Copyright 2019 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr