|
ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι διδασκαλίες στα μαθήματα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  θα ξεκινήσουν την ΤΡΙΤΗ 27 Φεβρουαρίου.


2006
comments
  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr