|
Γερογιάννης Βασίλης (Καθηγητής)

Ο Δρ. Βασίλης Γερογιάννης είναι Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων με έμφαση στην Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων». Είναι διπλωματούχος (1992) του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος (2001) από τον Τομέα Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Ο Δρ. Γερογιάννης παρουσιάζει περισσότερες από 120 δημοσιεύσεις σε  επιστημονικά περιοδικά/διεθνή συνέδρια. Συμμετείχε ως project manager σε σειρά έργων ανάπτυξης συστημάτων λογισμικού, ανάμεσα στα οποία 5 Ευρωπαϊκά Ερευνητικά έργα (ως Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης στην εταιρεία Advanced Informatics από το 1993 έως το 2000) που εστίασαν στην υλοποίηση εργαλείων ανάπτυξης embedded, real-time, safety critical software. Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό έργο MISSION SPM στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ του Υπουργείου Παιδείας με πεδίο έρευνας τη διαχείριση έργων ανάπτυξης λογισμικού. Στο πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος στο ερευνητικό έργο SPRINT SMEs με στόχο την ανάπτυξη τεχνικών για τη βελτίωση διαδικασιών της ανάπτυξης λογισμικού. Είναι συν-συγγραφέας του βιβλίου "Αντικειμενοστρεφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML" (Εκδόσεις Κλειδάριθμος). Έχει λάβει το βραβείο της "καλύτερης επιστημονικής δημοσίευσης" (best paper award) σε δύο επιστημονικά συνέδρια (15th Panhellenic Conference on Informatics - PCI 2011, 5th International Conference on Industrial Engineering & Operations Management - IEOM 2015).   

 

Διδάσκει (από το 2004) σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του  Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας και συνεργάζεται (από το 2004) με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ως διδάσκων στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών της Πληροφορικής στη θεματική ενότητα "Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού". Στο παρελθόν συνεργάστηκε με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), ως διδάσκων σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ και με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως διδάσκων ΠΔ 407/80. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Τεχνολογία Λογισμικού και στη Διαχείριση Έργων Πληροφορικής.

 

Κατά την περίοδο 2015-2017 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ενώ κατά την περίοδο 2010-2012 διετέλεσε Επιστημονικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ) του ΤΕΙ Λάρισας. Από το 2017 έως σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, Πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών του ΤΕΕ Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας και Μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Περιφέρειας Θεσσαλίας.

 

Ετεροαναφορές στο ερευνητικό έργο:


https://scholar.google.com/citations?user=WFZezDoAAAAJ

(953 citations, h-index 14, i10-index 22) 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=17434231700

(43 documents, 285 citations)


Ιστοσελίδα του έργου SPRINT SMEs

Μαθήματα που διδάσκει στο Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων:

Προπτυχιακά Μαθήματα:

Ανάλυση και Σχεδίαση Επιχειρηματικών Συστημάτων και Διαδικασιών (7ο Εξάμηνο)

Βάσεις Δεδομένων (2ο Εξάμηνο)

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (4ο εξάμηνο)

Σεμινάριο Τελειοφοίτων (7ο Εξάμηνο)


Στο παρελθόν έχει διδάξει τα προπτυχιακά μαθήματα: Βάσεις Δεδομένων, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών. Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων , Προγραμματισμός Η/Υ, Αξιοπιστία και Συντήρηση Συστημάτων, Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Μεταπτυχιακά Μαθήματα:

Ευέλικτες Μέθοδοι Διαχείρισης Έργων (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) 

Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Έργων (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) 

Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) 

Ειδικά Θέματα Διαχείρισης Έργων (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) 

Μεθοδολογίες και Τεχνικές Έρευνας (Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων) 

Operations Management (στα μεταπτυχιακά προγράμματα: i) MSc in Management Science και ii) Master in Business Administration - MBA) 
Business Research Methods (στα μεταπτυχιακά προγράμματα: i) MSc in Management Science και ii) Master in Business Administration - MBA)
Διαχείριση Έργων Πληροφορικής (σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών "Πληροφορική & Διοίκηση" του τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ) 

Δημοσιεύσεις :

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

1. M. Tsinidou, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Evaluation of the Factors that Determine Quality in Higher Education. An Empirical Study”, Quality Assurance in Education, Emerald Group Publishing Limited, Volume 18, Issue 3, pp. 227 - 244, 2010 (more than 280 citations, 3rd in the list of the most cited papers published in the "Quality Assurance in Education" journal).

2. V. C. Gerogiannis, “Software Requirements Engineering: State of The Art and Research Trends”. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS), Vol. 3, Issue 9, 2017, pp. 66-71.

3. Α. Karageorgos, E. Rapti & V. C. Gerogiannis, “A Bio-inspired Approach for Dynamic Product Bundling in Enterprise Networks”. Journal of Software (JSW), Vol. 11, No. 11, 2016, pp. 1111-1118.

4. G. Kakarontzas & V. C. Gerogiannis, “Handling Uncertainty during Services Ranking”. International Journal of Services Computing (ISSN 2330-4472), Vol. 4, No. 3, July-September 2016, pp. 45-57.

5. V. A. Maftei, V. C. Gerogiannis & E. I. Papageorgiou, “Critical Success Factors of Online Music Streaming - a Case Study of Applying the Fuzzy Cognitive Maps Method”. International Journal of Technology Marketing, Special Issue on: “Challenges and Opportunities in Marketing in the Contemporary Technological Environment”, Vol. 11, No. 3, Inderscience Publishers, 2016, pp. 276-300. 

6. V. C. Gerogiannis, E. Rapti, A. Karageorgos & P. Fitsilis, “On using fuzzy linguistic 2-tuples for the evaluation of human resource suitability in software development tasks”. Advances in Software Engineering, Vol. 2015, Article ID 695873, 15 pages, 2015. 

7. Α. Karageorgos, E. Rapti & V. C. Gerogiannis, “Resource allocation in software projects using a bio-inspired model”. Journal of Software (JSW), Vol. 10, No. 12, December 2015, pp. 1351-1358. 

8. V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, A. D. Kameas, “Evaluation of project and portfolio Management Information Systems with the use of a hybrid IFS-TOPSIS method”. Intelligent Decision Technologies Journal (IDT), IOS Press, Special issue in “Innovative Decision Systems”, Vol. 7, No. 1, 2013, pp. 91-105.

9. P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis & L. Anthopoulos, “Role of Unified Modelling Language in Software Development in Greece – Results from an Exploratory Study”, IET Software, Journal of the Institute of Engineering and Technology,  December 2013,  pp. 143 – 153  (DOI:  10.1049/iet-sen.2013.0031). 

10. V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, D. Voulgaridou, K.A. Kirytopoulos & E. Sachini, “A Case Study for Project and Portfolio Management Information System Selection: a Group AHP-Scoring Model Approach”, International Journal of Project Organisation and Management, Vol. 2, No. 4, pp. 361-381, 2010.

11. V. Gerogiannis & P. Fitsilis, “A Project - Based Learning Approach for Teaching ERP Concepts”, International Journal of Learning, Common Ground Publishers, Volume 12, Issue 8, 2006, pp.261-268.

12. V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “Classification and Comparative Study of High-Level Petri Nets”, Journal of Systems and Software, Elsevier, Vol. 43, November 1998, pp. 133-160.

13. M. Tsoukarellas, V. C. Gerogiannis & K.Economides, “Systematically Testing a Real-Time Operating System”, IEEE Micro Journal, Special Issue on Embedded Control Systems, October 1995, pp. 50-60.

14. L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Enterprise Architecture for e-Strategy Standardization and Management: Lessons Learnt from Greece”. International Journal for Digital Society (IJDS), Volume 1, Issue 4, December 2010, pp. 289-297.

15. V. Kazantzi, N. Kazantzis & V.C. Gerogiannis, “Simulating the Effects of Risk Occurrences on a Hazardous Material Transportation Model”, Operations and Supply Chain Management: an International Journal (OSCM), Volume 4, Issue 2/3, pp. 135 - 144, May/September 2011.

16. V. Kazantzi, N. Kazantzis & V.C. Gerogiannis, “Risk Informed Optimization of a Hazardous Material Multi - Periodic Transportation Model”, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Elsevier, Vol. 24, No. 6, 2011, pp. 767-773 (selected article from the papers presented in the 2010 “Process Safety Center International Symposium - Beyond Regulatory Compliance, Making Safety Second Nature”, Texas A&M University, Texas, USA, 26-28 October, 2010).

17. P. Trivellas, V. C. Gerogiannis, S. Svarna, “Exploring Workplace Implications of Emotional Intelligence (WLEIS) in Hospitals: Job Satisfaction and Turnover Intentions”. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Elsevier, Vol. 73, 2013, pp. 701 – 709 (selected article from the papers presented in the 2nd International Conference on Integrated Information, IC-ININFO 2012, Budapest, Hungary). 

18. P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis, L. Anthopoulos, “Ontologies for Software Project Management: a Review”. Journal of Software Engineering and Applications, December 2014, 7, Scientific Research, http://www.scirp.org/journal/jsea, pp. 1096-1110.

19. P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis, L. Anthopoulos, “Ontologies for Project Management: Survey”. International Journal of Information Processing and Management, November 2014, Vol. 5, Issue 4, pp. 1-7.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

20. P. Fitsilis, V.C. Gerogiannis, & L. Anthopoulos, “Software Project Team Selection based on Enterprise Social Networks”. In “Industrial Engineering, Management Science and Applications”, Vol. 349, Series of Lecture Notes in Electrical Engineering, pp 375-384, Springer, 2015. 

21. V. Kazantzi, V. C. Gerogiannis & L. Anthopoulos, “Multi-Criteria Decision Making for Supplier Selection in Biomass Supply Networks for Bioenergy Production”. Chapter 18 in Handbook of “Outsourcing of Supply Chain Operations and Logistics Services”, P. Folinas (Ed.), IGI Global Publishers, Hershey, PA: Information Science Reference, 2013, pp. 313-343.

22. V.C. Gerogiannis, P. Fitsilis & A.D. Kameas, “Using a Combined Intuitionistic Fuzzy Set-TOPSIS Method for Evaluating Project and Portfolio Management Information Systems”. In “Artificial Intelligence Applications and Innovations”, SPRINGER, 7th IFIP WG 12.5 International Conference, Part II. IFIP Publications 364 Springer 2011, pp. 67-81.

23. P. Fitsilis, L. Anthopoulos & V. C. Gerogiannis, “An Evaluation Framework for E-Government Projects”. In “Citizens and E-Government: Evaluating Policy and Management”, C. Reddick (Ed.), IGI Global Publishers, Hershey, PA: Information Science Reference, 2010, pp. 69-90.

24. L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Measuring E-Government Adoption by Governments: the Greek Case”. In “Comparative E-government: An Examination of E-Government Across Countries”, C. Reddick (Ed.), Springer Integrated Series in Information Systems (http://www.springer.com/series/6157), Volume 25, Part 2, pp. 353-370, 2010.

25. M. Tsoukarellas, V. C. Gerogiannis & K.Economides, “Systematically Testing a Real-Time Operating System”. In “A Practical Approach to Real-Time Systems: Selected Readings”, P.A. Laplante (Ed.), IEEE Computer Society, 2000, pp. 279-289.

26. Δ. Σέττας, Ι. Σταμέλος & Β. Γερογιάννης, “Αντιπρότυπα, Δίκτυα Bayes και Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων στη Διαχείριση Έργων Λογισμικού". Συλλογικός Τόμος Άρθρων με τίτλο “Συστήματα Αποφάσεων με Πολλαπλά Κριτήρια”. Επιμέλεια: Ν. Ματσατσίνης & Κ. Ζοπουνίδης, Εκδόσεις Κλειδάριθμος 2007, σελ. 67-76.

27. V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “Real-MFG: A High-Level Timed Petri Net Model Focusing on the Integration of Schedulability and Fault-Tolerance”. In “Reliability, Quality & Safety of Software-Intensive Systems”, 1997, IFIP, Chapman&Hall, pp. 263-268.

28. V. C. Gerogiannis & M.Tsoukarellas, “SAFELAND: a Fault-Tree based Environment to Software Safety Analysis”. In “Technologies for the Information Society, Development and Opportunities”, Amsterdam, Netherlands, 1998, J. Y. Roger et al. (Eds.), IOS Press, pp. 779-786.

29. V. C. Gerogiannis & M. Tsoukarellas, “Using SCAN to Analyze the Schedulability of a Real-Time Application”. In “Embedded Microprocessor Systems”, Amsterdam, Netherlands, 1996, C. Muller-Schloer et al. (Eds.), IOS Press, pp. 344-353.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ

30. V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, G. Kakarontzas & C. Borne, Handling Vagueness and Subjectivity in Requirements Prioritization”. Proceedings of the 22nd Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2018), University of Western Attica, Athens, Greece, November 29- December 1, 2018, Proceedings published by the International Conf. Proceedings Series of the Association for Computing Machinery (ACM), pp. 150-155.

31. V. C. Gerogiannis, “Prioritize Collectively Software Requirements based on Stakeholders’ Evaluations” (Conference Keynote Speech). Proceedings of 2018 International Conference on Software Engineering and Information Management (ICSIM 2018), Casablanca, Morocco, January, 2018, Proceedings published by the International Conf. Proceedings Series of the Association for Computing Machinery (ACM), Article no. 48.

32. P. Fitsilis, P. Tsoutsa & V. C. Gerogiannis, “Industry 4.0: Required Personnel Competences”. Proceedings of the 3rd International Scientific Conference, Industry 4.0, 18-21/6/2018, Varna, Bulgaria, pp. 5-8. 

33. V. C. Gerogiannis & G. Tzikas, “Using Fuzzy Linguistic 2-Tuples to Collectively Prioritize Software Requirements based on Stakeholders’ Evaluation”. Proceedings of the 21st Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2017), Technological Education Institute of Thessaly, Larissa, Greece, September 2017, Proceedings published by the International Conf. Proceedings Series of the Association for Computing Machinery (ACM).

34. V. C. Gerogiannis, “Software Requirements Engineering: State of The Art and Research Trends”. Proceedings of the International Conference on Advances in Business Management and Information Technologies, Kiev, Ukraine, 17th-18th July 2017, pp. 1-6.

35. E. Kouzari, V. C. Gerogiannis, I. Stamelos, G. Kakarontzas, “Critical Success Factors and Barriers for Lightweight Software Process Improvement in Agile Development - A Literature Review”. Proceedings of the ICSOFT 2015, 10th International Joint conference on Software Technologies, Colmar, France, 20-22/7/2015, pp. 151-159.

36. D. Tselios, P. Ipsilandis & V. C. Gerogiannis, “A Dynamic Programming Approach for Solving the IFM based Project Scheduling Problem”. Proceedings of the 2015 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (EUROMICRO / SEAA 2015), IEEE Computer Society, Madeira, Portugal, August 26-28, 2015, pp. 127 -134.

37. A. Karageorgos, E. Rapti, V. C. Gerogiannis. “Socially-related Human Resource Allocation in Software Projects”. Proceedings of the Work in Progress Session of the 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (EUROMICRO / SEAA 2015), ISBN 978-3-902457-44-8, Madeira, Portugal, August 26-28, 2015.

38. P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis & L. Anthopoulos, “Mining for Project Management Skills in Social Enterprise Networks”. Proceedings of the Work in Progress Session of the 41st Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications (EUROMICRO / SEAA 2015), ISBN 978-3-902457-44-8, Madeira, Portugal, August 26-28, 2015.

39. A. Karageorgos, E. Rapti & V. C. Gerogiannis, “Resource Allocation in Software Projects Using a Bio-inspired Model”. Proceedings of the 2015 7th International Conference on Software Technology and Engineering (ICSTE 2015), September 19-20, 2015, Hong Kong, American Society for Research (ASR).

40. E. Rapti, A. Karageorgos, V. C. Gerogiannis, “Decentralised Service Composition using Potential Fields in Internet of Things Applications”. Procedia Computer Science, Elsevier, Vol. 52, 2015, Proceedings of the 6th International Conference on Ambient Systems, Networks and Technologies (ANT-2015), the 5th International Conference on Sustainable Energy Information Technology (SEIT-2015), pp. 700-706.

41. D. Tselios, P. Ipsilandis & V. C. Gerogiannis, “Α Dynamic Programming Algorithm for Optimizing the Financial Return of Software Projects”. Proceedings of the 6th International Conference on Information, Intelligence, Systems and Applications (IISA 2015), IEEE Computer Society, Corfu, Greece, 6-8/7/2015, pp. 1-6.

42. G. Kakarontzas & V. C. Gerogiannis, “An Intuitionistic Fuzzy Approach for Ranking Web Services under Evaluation Uncertainty”. Proceedings of the SCC 2015 IEEE Conference on Services Computing, New York, IEEE Computer Society, USA, 27/6-3/7/2015, pp. 742-745.

43. V. C. Gerogiannis, E. Rapti, A. Karageorgos & P. Fitsilis, “A Fuzzy Linguistic Approach for Human Resource Evaluation and Selection in Software Projects”. Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering & Operations Management (IEOM 2015), IEEE Computer Society, Dubai, UAE, 3-5/3/2015, pp. 1-9 (BEST PAPER AWARD IN THE PROJECT MANAGEMENT TRACK OF THE CONFERENCE).

44. Α. Καραγεώργος, Γ. Νταλός, Ι. Παπαδόπουλος, Β. Χ. Γερογιάννης, Ε. Ράπτη, Μ. Τρίγκας, Μάριος, Α. Βαλαή, Α. Σιδεράς & Κ. Βασιλοπούλου, “e-Furniture: ‘Έξυπνη’ Δικτύωση Επιχειρήσεων Κατασκευής και Εμπορίας Επίπλων και Ξυλοκατασκευών”. Πρακτικά 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου, Κεφαλονιά, Οκτώβριος 2015.

45. V. C. Gerogiannis, E. Rapti, A. Karageorgos & P. Fitsilis, “Human Resource Assessment in Software Development Projects Using Fuzzy Linguistic 2-Tuples”. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS 2014), IEEE Computer Society, Madrid, Spain, 18-20/11/2014, pp. 217-222.

46. P. Ipsilandis, D. Tselios & V. C. Gerogiannis, “Consolidation of the IFM with the JSSP through Neural Networks as Model for Software Projects”. Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Artificial Intelligence, Modelling and Simulation (AIMS 2014), IEEE Computer Society, Madrid, Spain,  18-20/11/2014, pp.33-38.

47. G. Kakarontzas, V. C. Gerogiannis, S. Bibi & I. Stamelos, “Estrangement between Classes: Test Coverage-based Assessment of Coupling Strength between Pairs of Classes”. Proceedings of the 9th IEEE International Conference of the QUATIC 2014, Quality of Information and Communications Technology, IEEE Computer Society, Guimaraes, Portugal, 23-26/9/14, pp. 48-57. 

48. S. Bibi, V. C. Gerogiannis, G. Kakarontzas & I. Stamelos, “Ontology based Bayesian Software Process Improvement”. Proceedings of the ICSOFT 2014, 9th International Joint conference on Software Technologies, Vienna, Austria, 29-31/8/2014, pp. 568-575.

49. V. C. Gerogiannis, V. A. Maftei & E. I. Papageorgiou, “Critical Success Factors of Online Music Streaming Services-a Case Study of Applying the Fuzzy Cognitive Maps Method”. Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI 2014, 18-20 June 2014, Athens, Greece, pp. 1077-1084.

50. P. Fitsilis, V.C. Gerogiannis & L. Anthopoulos L. “Project Knowledge Management based on Social Networks”, Proceedings of the 3rd International Conference on Education and Management Innovation, ICEMI 2014, Hong Kong, February 2014.

51. P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis & L. Anthopoulos, “Project Team Selection based on Social Networks”.  Proceedings of the 2014 IEEE Technology Management Conference, ITMC 2014, IEEE Computer Society, June 2014, Chicago, USA, pp. 1-4.

52. V. C. Gerogiannis, A. Karageorgos, L. Liu & C. Tjortjis, “Personalised Fuzzy Recommendation for High Involvement Products”. Proceedings of the 2013 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics, SMC 2013, IEEE Computer Society, Manchester, UK, 2013, pp. 4885-4890. 

53. K. D. Tsilika & V. C. Gerogiannis, “A Simulation Approach to Evaluate the Quality and the Performance of a Software Requirements Engineering Process”. Proceedings of the 5th International Conference on Experiments/Process/System Modeling/Simulation/Optimization, 5th IC-EpsMsO, Athens, Greece, 3-6 July, 2013. 

54. V.C. Gerogiannis, V. Kazantzi & L. Anthopoulos, “A Hybrid Method for Evaluating Biomass Suppliers – Use of Intuitionistic Fuzzy Sets and Multi-Periodic Optimization”. Proceedings of the “Artificial Intelligence Applications and Innovations”, SPRINGER, 7th IFIP WG 12.5 International Conference, AIAI 2012, Chalkidiki, Greece, pp. 217-223.

55. V. C. Gerogiannis & V. Kazantzi, “Selecting Suppliers for Biomass Supply Networks with an IFS - Multi Periodic Optimization Method”. Proceedings of the 2012 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, IEOM 2012, Istanbul, Turkey, 2012, pp. 1381-1390.

56. V. C. Gerogiannis, S. Papadopoulou & E. Papageorgiou, “A Fuzzy Cognitive Map for Identifying User Satisfaction from Smartphones”. Proceedings of the 16th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2012), University of Piraeus, Greece, IEEE Computer Society, 2012, pp. 156-161.

57. Χ. Καυχίτσας, Β. Χ. Γερογιάννης & Β. Καζαντζή, "Εφαρμογή του Μοντέλου των Ασαφών Γνωσιολογικών Χαρτών (Fuzzy Cognitive Maps) για την Ανάλυση Κινδύνων σε Έργα Τεχνικής Υποστήριξης μιας Μοίρας Πολεμικών Αεροσκαφών". Πρακτικά 23ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα, 2012, σελ. 101-106.

58. M. Mandila & V. C. Gerogiannis, “The Effects of Music on Customer Behaviour and Satisfaction in the Region of Larissa-The Cases of Two Coffee Bars”. Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI 2012, Thessaloniki, Greece, pp. 290-294.

59. V. C. Gerogiannis, S. Papadopoulou & E. I. Papageorgiou, “Identifying Factors of Customer Satisfaction from Smartphones: A Fuzzy Cognitive Map Approach”. Proceedings of the International Conference on Contemporary Marketing Issues, ICCMI 2012, Thessaloniki, Greece, pp. 270-276.

60. G. Kakarontzas, V. C. Gerogiannis, I. Stamelos, & P. Katsaros, “Elastic Component Characterization with respect to Quality Properties: An intuitionistic fuzzy-based approach”. Proceedings of the 15th Panhellenic Conference on Informatics (PCI 2011), Kastoria, Greece, IEEE Computer Society, 2011, pp. 270-274 (BEST PAPER AWARD OF THE CONFERENCE). 

61. L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Supporting the Solution Selection for a Digital City with a Fuzzy-based Approach”. Proceedings of the International Conference on Knowledge Management and Information Sharing (KMIS 2011), Paris, France, 26-29 October 2011, pp. 91-93.

62. Β. Χ. Γερογιάννης  & Δ. Λιόβας, “Αξιολόγηση και Επιλογή Εκπαιδευτικών Μεθόδων με Τεχνικές της Ασαφούς Λογικής σε ένα Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης”. Proceedings of the 3rd Conference on Informatics in Education (CIE 2011), Οκτώβριος 2011, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, σελ. 93-105.

63. P. Trivellas, V. C. Gerogiannis & S. Svarna, “The Impact of Emotional Intelligence on Job Outcomes and Turnover Intention in Health Care”. Proceedings of the International Conference on Integrated Information, IC-ININFO 2011, Advances on Information Processing and Management (AIPM), 1, 29/9 - 3/10, 2011, Kos, Greece, pp. 356–360. 

64. Δ. Λιόβας, Β. Χ. Γερογιάννης, Κ. Δίπλας & Ε. Κωσταδήμα “Οι Αντιλήψεις των Καθηγητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αναφορικά με τους Κινδύνους του Διαδικτύου για τους Μαθητές”. Πρακτικά 2oυ Πανελλήνιου Συνεδρίου: "Ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα, Απρίλιος 2011, σελ. 467-475.

65. L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis & A. Kameas, “Training in Profiling, Negotiation and Crisis Management - Using an Immersive and Adaptive Environment", CSEDU 2010, 2nd International Conference on Computer Supported Education, 7-10 April, 2010, Valencia, Spain, Vol. I, pp. 347-352.

66. P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis, L. Anthopoulos & I. Savvas, “Supporting the Requirements Prioritization Process Using Social Network Analysis Techniques”. Proceedings of the WETICE 2010 19th IEEE International Workshops on Enabling Technologies: Infrastructures for Collaborative Enterprises, IEEE Computer Society, Larissa, Greece, June 28-30, 2010, pp. 110-115. 

67. L. Anthopoulos, V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, “The Impact of Enterprise Architecture’s Absence in e-Government Development: the Greek Case”. Proceedings of the International Conference on Information Society (i-Society 2010), IEEE Computer Society, London, 28th- 30th of June, 2010, pp. 122-127.

68. P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis, L. Anthopoulos, A. Kameas, “Using Social Network Analysis for Software Project Management”. Proceedings of the 2009 International Conference on Current Trends in Information Technology (CTIT’09), IEEE Computer Society, Dubai, 8th – 9th of December, 2009, pp. 1-6.

69. P. Fitsilis, L. Anthopoulos & V. C. Gerogiannis, “Assessment Frameworks of E-Government Projects: a Comparison”. Proceedings of the PCI 2009, 13th Panhellenic Conference on Informatics, 10-12 September 2009, Corfu, Greece, pp.101-112.

70. V. C. Gerogiannis, V. Kazantzi & K. Mitrakopoulos, “A Multi-Perspective Approach to Evaluate Sustainability and Competitiveness of Renewable Energy Sources”. Proceedings of the 10th International Conference "Protection and Restoration of the Environment" (PRE10), 5-9 July 2010, Corfu, Greece.

71. V. Kazantzi, N. Kazantzis & V. C. Gerogiannis, “Simulating the Effects of Risk Occurrences on a Hazardous Material Transportation Model”. Proceedings of the 1st International Olympus Conference on Supply Chains, Katerini, Greece, 1-2 October 2010.

72. V. C. Gerogiannis, P. Fitsilis, G. Kakarontzas & A. Tzikas “Involving Stakeholders in the Selection of a Project and Portfolio Management Tool”. Πρακτικά 21ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Αθήνα, 28-30 Μαΐου 2009, σελ. 498-514.

73. P. Fitsilis & V. C. Gerogiannis, "Management Information Systems for Programmes and Project Frameworks". Proceedings of the PM-04-4th SCPM & 1st IPMA/MedNet Conference, “Project Management Advances, Training & Certification in the Mediterranean”, May 2008, Chios, Greece, pp. 440-445.

74. V. C. Gerogiannis, A. Mavridis, P. G. Ipsilandis & I. Stamelos, "Evaluating Incremental/Iterative Software Projects by Valuing Investment/Implementation Risks". Πρακτικά 20ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Σπέτσες, 19-21 Ιουνίου 2008, σελ. 473-484.

75. V. C. Gerogiannis, A. Mavridis, P.G. Ipsilandis & I. Stamelos, "Evaluating Schedules of Iterative /Incremental Software Projects from a Real Options Perspective". Proceedings of the 3rd ICSOFT Conference (International Conference on Software and Data Technologies), July 2008, Porto, Portugal, pp. 224-233.

76. V. C. Gerogiannis & P. G. Ipsilandis, “Multi Objective Analysis for Timeboxing Models of Software Development”. Proceedings of the 2nd ICSOFT Conference (International Conference on Software and Data Technologies), July 2007, Barcelona, Spain, pp.145-153. 

77. Β. Χ. Γερογιάννης, Π. Υψηλάντης & Ι. Κωστής, “Πολυκριτήρια Βελτιστοποίηση σε Έργα Ανάπτυξης Λογισμικού με Επαναλήψεις και Χρονοπλαισίωση”. Πρακτικά 19ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Άρτα, 21-23 Ιουνίου 2007, σελ. 5-24.

78. D. Settas, S. Bibi, P. Sfetsos, I. Stamelos & V. C. Gerogiannis,  “Using Bayesian Belief Networks to Model Software Project Management Antipatterns”. Proceedings of the Fourth International Conference on Software Engineering, Research, Management and Applications, SERA 2006, 9-11 August 2006, Seattle, Washington, USA, IEEE Computer Society, 2006, pp. 117-124. 

79. D. Settas, I. Stamelos & V. C. Gerogiannis, “Using MCDA and Bayesian Belief Networks to Aid Decision Making Based on Software Project Management Antipatterns”. Πρακτικά 4ης Συνάντησης Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, 6o Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), 27-28 Σεπτεμβρίου 2006, ΤΕΙ Λάρισας, Λάρισα.

80. V. C. Gerogiannis, G. Kakarontzas and I. Stamelos, “A Unified Approach for Software Process Representation and Analysis”. Proceedings of the 1st ICSOFT Conference (International Conference on Software and Data Technologies), 11-14 September 2006, Setubal, Portugal, pp.127-132. 

81. V. C. Gerogiannis & P. G. Ipsilandis, “The MISSION-SPM Approach for Representing and Analyzing Software Projects”. Proceedings of the 20th IPMA World Congress on Project Management, International Project Management Association, 15-17 October 2006, Sanghai, China.

82. V. C. Gerogiannis & Ι. Kostis, “Representation of a Programme Proposal Evaluation Processes Using the Unified Modelling Language”. Πρακτικά 18ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Κοζάνη, 15-17 Ιουνίου 2006.

83. V. C. Gerogiannis & P. Fitsilis, “Project-Based Learning as a Teaching Method for ERP Systems”. Proceedings of the 3rd International Conference on Enterprise Systems and Accounting (ICESAcc’06), 26-27 June 2006, Santorini, Greece, pp. 185-196.

84. V. C. Gerogiannis, “Object-Oriented Structures in Software Development Projects”. Proceedings of the 1st ICEC & IPMA Global Congress on Project Management and 5th World Congress on Cost Engineering, Project Management & Quantity Surveying, International Project Management Association, Ljubljana, Slovenia, April 23 - 26, 2006.

85. V. C. Gerogiannis & I. Kostis, “A Business Process Modelling Approach to Assist Management of a Regional Operating Programme”. Proceedings of the 1st ICEC & IPMA Global Congress on Project Management and 5th World Congress on Cost Engineering, Project Management & Quantity Surveying, International Project Management Association, Ljubljana, Slovenia, April 23 - 26, 2006.

86. P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis & A. Kameas, “Extracting and Maintaining Project Knowledge Using Ontologies”. Proceedings of the 8th International Conference on Enterprise Information Systems, Workshop for "Technologies for Collaborative Business Processes", 23-27 May 2006, Paphos, Cyprus, pp. 72-83.

87. Β. Χ. Γερογιάννης, Π. Φιτσιλής & Α. Φανίκος, “Εφαρμογή του Μοντέλου Μάθησης με Συνθετικές Εργασίες στη Διδασκαλία Μαθήματος ERP”. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Κόρινθος, Οκτώβριος 2005.

88. B. X. Γερογιάννης, “Αντικειμενοστρεφής Μοντελοποίηση των Διαδικασιών της Ανάπτυξης Λογισμικού”. Πρακτικά 17ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ), Πάτρα, Ιούνιος 2005, σελ. 391-402.

89. P. G. Ipsilandis, K. Sirakoulis, S. Polyzos, V. C. Gerogiannis, “A DSS based Methodology for Programme Management”. Proceedings of the International Project Management Association (IPMA) - World Congress on Project Management, International Project Management Association, Budapest, June 19-20, 2004. 

90. V. C. Gerogiannis, K. Sirakoulis & P. G. Ipsilandis, "Business Process Simulation to Support Project Management of a Regional Operating Programme". Proceedings of the International Project Management Association (IPMA) - World Congress on Project Management, International Project Management Association, Budapest, June 19-20, 2004. 

91. V. C. Gerogiannis, K. Syrakoulis & P. Ipsilantis, “Simulation of Proposal Evaluation Activities in a Regional Operational Programme”.  Proceedings of the 8th Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics (SCI 2004), Orlando, Florida, USA, July 18-21, 2004, pp. 399-403.

92. K. Syrakoulis, P. Ipsilantis & V. C. Gerogiannis, “Factors Affecting Project Management (PM) Applicability in Greece”. Proceedings of the 3rd Scientific Conference on Project Management, 2004, Thessaloniki, Greece, pp. 217-222.

93. V. C. Gerogiannis, V. Kazantzi & K. Mitrakopoulos, “Evaluating the Potential Benefits from Alternative Renewable Energy Sources: a Multi-Perspective Approach”. Proceedings of the 5th Scientific International Conference on Project Management, PM-05, “Advancing Project Management for the 2st Century”, 29-31 May 2010, Heraklion, Crete, Greece.

94. Β. Χ. Γερογιάννης & Π. Φιτσιλής, “Συστηματική Εφαρμογή του Μοντέλου Μάθησης με Συνθετικές Εργασίες στη Διδασκαλία Προπτυχιακού Μαθήματος ΤΠΕ". Πρακτικά 2ης Διημερίδας με Διεθνή Συμμετοχή, "Διδακτική της Πληροφορικής", Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Βόλος, 2004. σελ. 212-220.

95. Β. Χ. Γερογιάννης, Π. Φιτσιλής & Α. Φανίκος, “Εφαρμογή του Μοντέλου Μάθησης με Συνθετικές Εργασίες στη Διδασκαλία Μαθήματος ERP". Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «Διδακτική της Πληροφορικής», Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Κόρινθος, 7-9 Οκτωβρίου 2005.

96. Α. Κάστωρ, Κ. Συρακούλης & Β. Χ. Γερογιάννης, “Προβλήματα Δρομολόγησης Έργων με Περιορισμούς Πόρων: Πρόσφατες Εξελίξεις & Αλγόριθμοι”. Πρακτικά 16ου Εθνικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών ΕΕΕΕ, Τόμος Α, Λάρισα, 25-27 Σεπτεμβρίου 2003, σελ 15-26.

97. C. Hartonas, V. C. Gerogiannis, I. Savvas & G. Kakarontzas, “Towards Team Orientation in Agent Design: Social Plan Execution”. E-proceedings of SSGRR’03s Conference, Scuola Superiore G Reiss Romoli, L’Aquila, Italy, July 27 - August 4, 2003.

98. V.C. Gerogiannis, I. Caragiannis & M. Tsoukarellas, “A General Framework for Applying Safety Analysis to Safety Critical Real-Time Applications Using Fault Trees”. Proceedings of the 9th EUROMICRO Workshop on Real-Time Systems, IEEE Computer Society, Toledo, Spain, June 1997, pp. 168-175.

99. V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “An Ιntelligent Τutoring System for the Yourdon Real-Time Systems Development Methodology”. Proceedings of the 1st International Conference on Computers and Advanced Technologies in Education (CATE 96), Cairo, Egypt, March 18-20, 1996, pp 287-299.

100. V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “On the Integration of High-level Timed Petri Nets with Schedulability Analysis Methods”. Proceedings of the 3rd Hellenic European Research on Mathematics and Informatics Conference (HERMIS96), Athens, Hellas, September 1996, pp. 703-712.

101. V. C. Gerogiannis & M.Tsoukarellas, “SAT-a Schedulability Analysis Tool for Real-Time Applications”. Proceedings of the 7th EUROMICRO Workshop on Real-Time Systems, Odense, Denmark, June 14-16, 1995, IEEE Computer Society, pp. 155-161.

102. A. Kameas, V. C. Gerogiannis, K. Diplas & P. Pintelas, “Encapsulating Multiple Perspectives in Interaction Specification”. Proceedings of the 20th EUROMICRO Conference, Liverpool, UK, September 5-8, 1994, IEEE Computer Society, pp. 463-469.

103. P. Fitsilis, V. C. Gerogiannis, A. Kameas & G. Pavlides, “Producing Relational Database Schemata from an Object-Oriented Design”. Proceedings of the 20th EUROMICRO Conference, Liverpool, UK, September 5-8, 1994, IEEE Computer Society, pp. 251-257.

104. Β. Χ. Γερογιάννης, Δ. Γιακοβής, Π. Πιντέλας & Α. Καμέας, “Έμπειρα Συστήματα στην Εκπαίδευση”. Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή “Διδακτική των Μαθηματικών & Πληροφορική στην Εκπαίδευση”, Τόμος Β, Ιωάννινα, Οκτώβριος 1993, σελ. 231-252.

ΒΙΒΛΙΑ 

105. Β. Γερογιάννης, Γ. Κακαρόντζας, Α. Καμέας, Ι. Σταμέλος & Π. Φιτσιλής, “Αντικειμενοστραφής Ανάπτυξη Λογισμικού με τη UML”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2007, Υπεύθυνος για τη συγγραφή του Κεφαλαίου 5: “Σύστημα Ελέγχου Ανελκυστήρων”. Το συγκεκριμένο βιβλίο διανέμεται ως διδακτικό εγχειρίδιο σε περισσότερα από 26 Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (σύμφωνα με στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος διανομής συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ).   

106. “Πρακτικός Οδηγός Επιχειρηματικότητας”, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009. Υπεύθυνος για τη συγγραφή του Κεφαλαίου 4 “Επιχείρηση Παροχής Προϊόντων - Υπηρεσιών Επιχειρηματικού Λογισμικού”.

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

107. Διδακτορική Διατριβή: “Ενοποιημένο τυπικό μοντέλο για την αναπαράσταση της λειτουργικότητας και την ανάλυση της χρονοδρομολογησιμότητας εφαρμογών πραγματικού χρόνου” (“A unified formal model for the representation of functionality and the schedulability analysis of real-time applications”). Τμήμα Μαθηματικών, Τομέας Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής, Θετική Σχολή και Επιστημών Πανεπιστήμιου Πατρών, Πάτρα 2001.

108. Διπλωματική Εργασία: “Έλεγχος Συμπερασμάτων (Inference Control) σε Πολυεπίπεδες Βάσεις Δεδομένων της ORACLE”. Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, 1992 (Επιβλέπων: Γ. Παυλίδης, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών).

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

109. Β. Γερογιάννης, “Computer Science Education as Pathway to Innovation”, Εισήγηση ως Προσκεκλημένος Ομιλητής, 17ο Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Φυσικών,  15 – 18 Μαρτίου 2018, Θεσσαλονίκη.

110. Β. Χ. Γερογιάννης, “Η Συνεισφορά των «Πράσινων» Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Προστασία του Περιβάλλοντος”,  1o Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Κλιματική Αλλαγή: η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά στην παγκόσμια πρόκληση», Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας, Καρδίτσα, 9-10/6/2017. 

111. G.I. Zervakis, G. Venturella, C.M. Denchev, P.T. Fitsilis, V.C. Gerogiannis, S. Papaefthimiou, J. Georgi, A. Saitta, E. Polemis, T.T. Denchev, B. Assyov & M.L. Gargano, “Identification and sustainable exploitation of wild edible mushrooms in rural areas (Mycoticon, LdV-ToI - LEONARDO DA VINCI project): development of an innovative training package to meet educational and income-generating demands in South Europe and to improve the use of mushrooms as high-value food”. Journal of Biological Research, 88(1), pp.10-11, January 2015.

112. V. C. Gerogiannis, “Fuzzy Cognitive Maps for Software Requirements Prioritization: the SPRINT SMEs Approach”, 26th European Conference on Operational Research (EURO/INFORMS 2013), Rome, Italy, 1 -4 July 2013.

113. V. C. Gerogiannis, “SPRINT SMEs: a fuzzy linguistic 2-tuple recommendation approach for allocating human resources in software projects”, 20th Conference of the International Federation of Operational Research Societies, Barcelona, Spain, 13-18 July, 2014.

114. V. C. Gerogiannis & D. Tselios, “A Fuzzy Linguistic Approach for Software Requirements Prioritization”, 27th European Conference on Operational Research (EURO 2015), Glasgow, UK, 12 -15 July 2015.

115. V. C. Gerogiannis, K. Syrakoulis, P. Ipsilantis & P.Fitsilis, “Management of Proposal Evaluation Activities in a Regional Operational Programme with Simulation”. Proceedings of the EURO XX - 20th Conference on Operational Research. Rhodes, July 4-7, 2004.

116. P. Fitsilis & V.C. Gerogiannis, “Service Level Agreements (SLA): a Tool for the Management of Electronic Services”. Proceedings of the EURO XX - 20th Conference on Operational Research. Rhodes, July 4-7, 2004.

117. V. C. Gerogiannis, K. Syrakoulis & P. Ipsilantis, “Representation and Analysis of Business Processes: Emphasis on Workflows Time Management”. EURO/INFORMS Joint International Conference, Istanbul, July 6-10, 2003.

118. V. C. Gerogiannis, A. Kameas & P. Pintelas, “TeachReal: An Intelligent System for Training in a Methodology for the Development of Real-Time Applications”. Πρακτικά 1ου Συνεδρίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) “Η Κοινωνία της Πληροφορίας”, Αθήνα 4-6 Δεκεμβρίου. 1995, σελ. 150.  

119. Β. X. Γερογιάννης, Δ. Γιακοβής, Α. Καμέας & Π. Πιντέλας, “Έξυπνα Συστήματα Εκπαίδευσης - μια Επισκόπηση (I-VAS: Πρόταση για ένα Γεννήτορα-ITS Ανοικτής Αρχιτεκτονικής)” (Intelligent systems for Education: an Overview), Τεχνική αναφορά, TR 93.10.21, Οκτώβριος 1993, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

120. V. C. Gerogiannis, C.Diplas, A.Kameas & P.Pintelas, “Petri Nets and High Level Petri Nets: Formalism, Properties, Analysis and Applications”, Technical Report, TR-95-01, January 1995, Dept. of Mathematics, University of Patras.

121. V. C. Gerogiannis, A.Kameas & P.Pintelas, “Classification and Categorisation of High Level Petri Nets”. Technical Report, TR-96-01, January 1996, Dept.of Mathematics, University of Patras.

122. Α. Kameas, V. C. Gerogiannis, C. Diplas & P. Pintelas, “IMFG: a Formal Model for the Specification of Interactive Dialogue”. Technical Report, TR-96-02, May 1996, Dept.of Mathematics, University of Patras.

123. Β. Γερογιάννης, “Ένα Ολοκληρωμένο Παράδειγμα Συγχρονισμού Διαδικασιών”, Διδακτικές Σημειώσεις – Υλικό Υπερκειμένου (ΕΔΥ) για τη Θεματική Ενότητα «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» ΠΛΗ-11, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πρόγραμμα Σπουδών  Πληροφορικής, 2008.

124. Β. Γερογιάννης (σε συνεργασία με Β. Ταμπακά, Κ. Σγουροπούλου & Β. Κάτο), “Οδηγός Υπερκειμένου για τη Μελέτη της Διδακτικής Ύλης του Τόμου Λειτουργικά Συστήματα Ι”,  Θεματική Ενότητα «Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» ΠΛΗ-11, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πρόγραμμα Σπουδών  Πληροφορικής.

125. Β. Γερογιάννης, “Μελέτη Περίπτωσης για την Αναπαράσταση των Διαδικασιών μιας Επιχείρησης με τη UML”, Διδακτικές Σημειώσεις – Υλικό Υπερκειμένου (ΕΔΥ) – Webcast για τη Θεματική Ενότητα «Σχεδιασμός Λογισμικού» ΠΛΗ-24, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πρόγραμμα Σπουδών  Πληροφορικής, 2004.

126. Β. Γερογιάννης, “Πρακτικές Ασκήσεις στα Διαγράμματα Κλάσεων της UML”, Διδακτικές Σημειώσεις – Υλικό Υπερκειμένου (ΕΔΥ) για τη Θεματική Ενότητα «Σχεδιασμός Λογισμικού» ΠΛΗ-24, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πρόγραμμα Σπουδών  Πληροφορικής, 2004.

127. Β. Γερογιάννης, “Μελέτη Περίπτωσης Αντικειμενοστραφούς Ανάλυσης Σχεδίασης με τη UML – Σύστημα Ελέγχου Ανελκυστήρων – Elevator Control System ”, Διδακτικές Σημειώσεις – Υλικό Υπερκειμένου (ΕΔΥ) για τη Θεματική Ενότητα «Σχεδιασμός Λογισμικού» ΠΛΗ-24, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Πρόγραμμα Σπουδών  Πληροφορικής, 2004.

128. Β. Γερογιάνννης, Μελέτη Περίπτωση “Λειτουργικά Χαρακτηριστικά και Επιχειρηματικό Μοντέλο μιας Καινοτόμας Εφαρμογής Λογισμικού Κινητών Τηλεφώνων”, Τεχνική Αναφορά στο πλαίσιο του έργου «Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΙ Θεσσαλίας».

129. Β. Γερογιάννης, “Έλεγχος και Αξιοπιστία Πληροφοριακών Συστημάτων - Σημειώσεις του Μαθήματος: Αξιοπιστία Συστημάτων - Συντήρηση - Αντικατάσταση”, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Νοέμβριος 2002, Λάρισα.

130. Β. Γερογιάννης, “Εισαγωγή στη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και στις Υπηρεσίες του Ιnternet”, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Οκτώβριος 2002, Βόλος.

131. Β. Γερογιάννης, “Το INTERNET και οι Υπηρεσίες του - Σημειώσεις του Μαθήματος: Τεχνολογία Τηλεματικής και Αυτοματισμών”,  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Νοέμβριος 2002, Λάρισα.

132. Β. Γερογιάννης, “Έισαγωγή στις ΤΠΕ - Σημειώσεις του Μαθήματος: Εισαγωγή στην Πληροφορική και στο Σύγχρονο Τυποποιημένο Λογισμικό”. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λάρισας, Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, Σχολή Διοίκησης Οικονομίας, Νοέμβριος 2002, Λάρισα.

133. Β. Γερογιάννης, “Εισαγωγή στη Σχεδίαση Συστημάτων”, Ελληνική Μαθηματική Εταιρία - Παράρτημα Πάτρας, 1996, Πάτρα.

134. Β. Γερογιάννης, “Το σύστημα συγγραφής εκπαιδευτικού λογισμικού TOOLBOOK”, Π.Ε.Κ. Πάτρας, 1996, Πάτρα.


  © Copyright 2019 -- Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας http://de.teilar.gr